Afbeeldingsresultaat voor rookvrije generatie logo

Themanieuwsbrief nummer 3 is online; Gezond digitaal

de derde Themanieuwsbrief staat online, U kunt hem vinden onder het menu Themanieuwsbrief.
Dit keer is het thema: Gezond Digitaal,
U kunt er veel informatie, mogelijkheden, tips en adviezen vinden over de digitale wereld waarin we leven, in relatie tot de disciplines van het Gezondheidscentrum Winsum.
Alle disciplines hebben wederom een tekstuele bijdrage geleverd aan deze prachtige informatieve brief. 
Op de laatste pagina van de Themanieuwsbrief vindt u de contactmogelijkheden van de disciplines binnen het Gezondheidscentrum Winsum.
Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u reageren op de Themanieuwsbrief,  dan kunt u dit mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De huisartsenpraktijk heeft helaas al een tijd last van storingen aan de telefooncentrale.
Wij zijn bezig om deze problemen op te lossen.

Onze excuses voor het ongemak.

Nieuws oktober 2018

Extra voorziening voor bezoekers van het GC Winsum
In het invalidentoilet op de begane grond  is nu ook een babyminder (verschoontafel )geïnstalleerd.
In het toilet op de eerste etage was deze al aanwezig.

Nieuws uit de logopediepraktijk:
De zomervakantie lijkt nog kort geleden, maar de praktijk is i.v.m. de herfstvakantie gesloten  van 22 t/m 26 oktober.
Donderdag 8 en vrijdag 9 november is de praktijk gesloten i.v.m. nascholing op gebied van     Oromyofunctionele therapie (OMFT). Hiermee zullen de kennis en vaardigheden op gebied van behandeling van kinderen/jongeren met afwijkende mondgewoonten en slik weer up-to-date zijn. Deze groep worden vaak verwezen door tandartsen en orthodontisten, omdat er mondgewoonten bestaan, zoals openmondgedrag en tussentandse slik/articulatie, die een goed resultaat van de orthodontische behandeling in de weg staan. Trainen d.m.v. logopedische oefeningen werkt hierop zeer positief. Hiermee kan een orthodontische behandeling soms voorkomen of verkort worden. Wanneer iemand al een beugel had, kan het resultaat in stand gehouden worden. Al met al kan OMFT zeer kostenbesparend zijn.
Voor interessante nieuwtjes over de praktijk of inhoudelijk over logopedie kun je ook kijken     op de Facebookpagina (https://www.facebook.com/logopediewinsum/)


Diëtistenpraktijk Pelster & Vos,
Waarnemer zwangerschapsverlof Marjolein
Onze nieuwe collega Jorinde Alkema stelt zich voor:
Hallo! Mijn naam is Jorinde Alkema, ik ben 23 jaar en woon in Winsum. Ik ga Marjolein haar zwangerschapsverlof waarnemen van december t/m maart 2019. Inmiddels zijn we al druk bezig met inwerken. Na haar verlof hoop ik de praktijk te kunnen blijven versterken.Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om met jullie kennis te maken!

Actie “Red de diëtist”: teken de petitie!
Diëtisten hebben de actiegroep ‘Red de diëtist’ opgezet en een petitie gemaakt die door patiënten en verwijzers getekend kan worden, om zo verzekerd te blijven van goede dieetzorg (voor onze patiënten). De petitie richt zich vooral op de punten waar de cliënten zelf direct last van hebben: te weinig uren dieetadvisering in de basisverzekering, geen     vergoeding van de indirecte uren en het niet meer vergoeden van het telefonisch consult. Wil je een handje meehelpen? Teken dan de petitie (kost nog geen 2 minuten tijd!).
Teken de petitie hier: https://petities.nl/petitions/dietist-in-actie?locale=nl

Uitzending Dokters van morgen
Er is veel te doen over de uitzending van ‘Dokters van morgen: Voeding als medicijn’. Hierin doet Antoinette Hertsenberg met drie kandidaten onderzoek naar het Pioppi-dieet, vernoemd naar het Zuid-Italiaanse dorpje dat gezien wordt als de gezondste plek op aarde. Eén kandidaat heeft obesitas, een ander heeft diabetes type 2 en de derde hartproblemen. Wat kunnen zij in drie weken tijd veranderen? De resultaten zijn hartstikke mooi! Echter, er     wordt hier gedaan alsof deze kennis pas aan het licht is gekomen, terwijl wij al jaren volgens deze richtlijnen werken met patiënten met succesvolle resultaten in de praktijk. Alleen dan     zonder een mooie naam als het ‘Pioppi dieet’. ;-)
Kijk de uitzending hier terug:
 https://www.npostart.nl/dokters-van-morgen/02-10-2018/AT_2103626

Nieuws augustus en september

Vanuit het bestuur:
Wat wordt de koers van GC Winsum in de komende jaren?
De volgende stap in het proces is  inmiddels genomen. Er is in samenwerking met ELANN gewerkt aan een notitie voor het bestuur. De basis wordt gevormd door de uitkomsten en bevindingen van de gesprekken, die in relatie gebracht worden met de maatschappelijke ontwikkelingen en de regelgeving.
Tijdens de bestuursvergadering van 7 september jl. is de notitie aan de bestuursleden gepresenteerd. Er vond een levendige discussie plaats en de noodzaak van verandering was helder.
Gedurende 14 dagen kon ieder de notitie en de consequenties van implicaties overdenken. Tijdens de bestuursvergadering van 21 september werd duidelijk dat er nog niet tot een aantal wezenlijke keuzes gekomen kon worden, hoe we als GCW de toekomst in willen gaan.  Die keuzes zullen vervolgens gepresenteerd worden aan het gehele Gezondheidscentrum.
Een boeiend proces dat tot belangrijke besluiten zal leiden!

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris heeft een tussentijdse evaluatie gegeven over de afgelopen periode. Klachten/opmerkingen en /of suggesties  worden goed opgepakt door de verschillenden disciplines binnen het GCW.
Zo wordt er bijvoorbeeld door de apotheek en de huisartsen gewerkt aan een vereenvoudiging van de herhaalmedicatie. Ook het belangrijke punt van de bejegening blijft een aandachtspunt.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft voor de medewerkers van het GCW een vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is er voor de professionals, de medewerkers als zij ongewenst gedrag, ongewenste onderlinge omgangsvormen ervaren.
Het oogmerk hierbij is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen.  De kandidaat wordt voorgesteld aan het bestuur en in gezamenlijkheid zal gewerkt worden aan een functieomschrijving en een werkbaar protocol. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met alle disciplines kennismakingsgesprekken gaan voeren.

Wijzigingen binnen het bestuur:
Het bestuur heeft, vanwege einde termijnen, afscheid genomen van twee leden te weten: Jan Willem Hoorn ( onafhankelijk lid) en Yvonne van der West (penningmeester). Het bestuur bestaat nu uit 8 leden.
Apotheker Abel Brondijk is nu penningmeester.
Apotheek: introductie tijdelijke medewerker:  voor Pharmalead, een uitzendbureau van apothekersassistentes en apothekers hebben wij een re-integratiewerkplek beschikbaar gesteld voor Milène Dijk-Kemner.
Zij zal tijdelijk op de werkvloer in Apotheek Winsum werkzaam zijn totdat ze weer 100% inzetbaar is voor het uitzendbureau.

Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum
Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum zal begin oktober starten met een nieuwe hardloopclinic in Wehe-den Hoorn en een complete cursus Bootcamp in zowel Winsum als Wehe-den Hoorn. Beide cursussen duren 2 maanden. Nadien kan men instromen/doorgaan in de regulieretrainingen. Medio september zal hierover meer informatie volgen o.a. via de huis-aan-huis bladen.
Kinderfysiotherapie

JGZ: Er komt een inloopspreekuur van twee  lactatiekundigen van de GGD op elke 3e donderdag van de maand van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Zij heten Mirthe Wedema en Gerdien Geertsema. Via deze Nieuwsbrief zullen zij zich binnenkort  voorstellen en vertellen wat ze te bieden hebben.

Praktijk Koekkoek heeft zich gespecialiseerd!
Ik heb me verbonden aan en wordt mede-eigenaar van het “Expertise Centrum Trauma en Verlies” te Groningen  http://www.ec-tv.nl
Dit centrum bestaat nu onder de naam Expertise centrum traumatisch verlies in Drachten, maar komt naar de stad aan de Canadalaan 10. We zullen specifiek werken met cliënten die     kampen met psychische klachten na trauma en traumatische verlies ervaringen. Aan het centrum zijn momenteel 3 GZ-Psychologen en 1 klinisch psycholoog verbonden. Hierdoor kunnen we werken met  Basis GGZ en de Specialistische GGZ trajecten. Verder willen we ook andere expertises en experts betrekken, zo heeft zich bijvoorbeeld al een ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit bij ons aangesloten, hier kunnen mensen ook een gesprek mee aanvragen.

Nieuws juni

Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum heeft opnieuw 2 Audits met succes doorstaan!
Op dinsdag 26 juni jl. heeft de jaarlijkse (initiële) interne audit plaatsgevonden in het kader van het behoud van het HKZ-certificaat. De HKZ audit is uitgevoerd onder de nieuwe HKZ norm fysiotherapie 2016. De audit vond plaats samen met de visitatie voor het KNGF Plusprogramma.
Visitatie maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma KNGF Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) en vindt plaats op praktijkniveau. Visitatie valt binnen het MKIB onder de pijler voortdurend verbeteren, waarin de praktijk en haar medewerkers geïnformeerd worden over de kwaliteit van de praktijkorganisatie, de praktijkvoering, de professionele ontwikkeling binnen de praktijk en waar ruimte voor ontwikkeling ligt. De afgelopen jaren heeft het KNGF een wetenschappelijk onderbouwd methodiek ontwikkeld die bewezen de kwaliteit van de fysiotherapeutische praktijkvoering verhoogt.
Tijdens de audit/visitatie zijn de vestigingen in Wehe-den Hoorn en Kloosterburen bezocht. De praktijk is met vlag en wimpel geslaagd. We willen het team bedanken voor hun enorme inzet!

Van het bestuur:
Wat wordt de koers van GC Winsum in de komende jaren?
De onafhankelijke leden van het stichtingsbestuur hebben in de periode tussen januari en maart van dit jaar gesprekken gevoerd met bestuursleden en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, over de te varen koers. De uitkomsten van die gesprekken zijn gedeeld binnen het bestuur en met afzonderlijke professionals. Helder is dat alle professionals aangeven “meer te willen zijn dan de som der delen”.
Een mooi uitgangspunt, maar hoe dan?
De volgende stap in dit proces is dat er een notitie opgesteld gaat worden waarbij de hulp van een extern bureau (ELANN) gevraagd is. Basis wordt gevormd door de uitkomsten en bevindingen van de gesprekken, die in relatie gebracht worden met de maatschappelijke ontwikkelingen en de regelgeving.
We hopen in de bestuursvergadering van september op basis van de notitie tot een aantal wezenlijke keuzes te komen hoe we als GCW de toekomst in willen gaan.  
Een boeiend proces dat tot belangrijke besluiten zal leiden!

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris: Hilly Mast heeft een korte notitie gemaakt over de manier waarop zij haar functie inhoud gaat geven. Het bestuur heeft hier kennis van genomen  en op de eerstvolgende vergadering zullen werkafspraken met elkaar gemaakt worden.

De Tirrel
Het definitief ontwerp voor De Tirrel is in eerste concept gereed. Het therapiebad komt er definitief niet in; wel zal er ruimte zijn voor kinderen/jongeren met een beperking (klas). De komende tijd zal er aandacht zijn om het bestek klaar te maken (welke materialen zijn er allemaal nodig om de bouw goed te kunnen starten en laten verlopen). Ook de verkeerswerkgroep is nog steeds actief: de uitkomsten van de gehouden enquête zijn besproken wat ook weer tot wijzigingen in het ontwerp zal leiden.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur acht het van belang om  voor het personeel een vertrouwenspersoon aan te stellen. Iemand die er is voor de professionals, de medewerkers als zij ongewenst gedrag, ongewenste onderlinge omgangsvormen ervaren.
Het oogmerk hierbij is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen.
Een kleine commissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de medewerkers (Marlene Koekkoek en Grietje Lanting) én de bestuursvoorzitter (Rinnie Bokkers) hebben gesprekken gevoerd met twee mogelijke kandidaten. Binnenkort zal de uitkomst hiervan met de medewerkers gedeeld worden. In augustus, na de zomervakanties, zullen kennismakingsgesprekken georganiseerd worden met de verschillende disciplines.

De Hoven, Gluren bij de buren
Eind juli vindt een vervolggesprek plaats met Anke Schaafsma van De Hoven in hoeverre een vervolg op “Gluren bij de buren”gewenst is en hoe dan verder.

Zomer 2018
Nu al hebben we een prachtige zonnige periode achter de rug en het is nog maar half juni! Dat belooft wat voor deze zomer…..
Iedereen een hele fijne en mooie zomer (vakantie) gewenst!
Rinnie Bokkers, voorzitter.

Cosis:
het ambulante team van Cosis,  is gehuisvest in het Gezondheidscentrum Winsum op de dinsdag- en dondermiddag.
Per 1 september alleen nog op de dinsdagmiddag.
Cosis geeft zorg aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Compressie zorg:
Compressiezorg heeft al een poosje een spreekuur op de maandagmiddag in het Gezondheidscentrum, locatie fysiotherapie, naast het hoofdgebouw.
    
Compressiezorg  is erg blij met de locatie in Winsum, want ze willen graag dichtbij de cliënten staan en zo toegankelijk mogelijk zijn.
De korte lijnen tussen zorgverleners en artsen is erg prettig. Er wordt veel samengewerkt met de oedeem therapeut van Fysiotherapie de Marne/GCW, maar ik ben zeker van plan om binnenkort even bij de thuiszorgorganisatie langs te gaan, ik denk dat we wel wat voor elkaar kunnen betekenen.
Nog even handig om te weten; maandagmiddag heb ik spreekuur in het     Fysiotherapie gebouw en maandagmorgen rij ik een route in de omgeving noord/west Groningen en bezoek ik cliënten thuis, die niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen.
Bel of mail mij gerust bij vragen of voor overleg: 050-7001999
Ik hoop op een lange en goede samenwerking, maar daar twijfel ik niet aan!!
Heleen Oldenburger  COMPRESSIEZORG

Nieuws mei 2018

NIEUW: MAPLe® bij de bekkenfysiotherapeut van Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum.
Een doelgerichte en effectieve behandeling van bekkenbodemdisfuncties (zoals bekkenpijn, urineverlies, ontlastingverlies of verzakkingen) begint met een nauwkeurige diagnose.
Myofeedback is het meten en inzichtelijk maken van spieractiviteit. Ook bij de bekkenbodem kan myofeedback toegepast worden. De meting wordt anaal of vaginaal gedaan. Hiervoor wordt een zogenaamde probe, een apparaatje ter grootte van een tampon gebruikt.
Sinds kort is er een nieuw apparaat op de markt (de MAPLe®) met een nieuw soort probe waardoor de bekkenbodem niet meer als één geheel wordt gezien (zoals bij de oude probes).
De bekkenbodem is tenslotte niet één spier,maar een heel netwerk van verschillende spieren en zenuwen die onderling samenwerken.
    
Deze nieuwe probe maakt zichtbaar waar het probleem in de bekkenbodem zit, doordat de bekkenbodemspieren nauwkeuriger, rondom en op verschillende dieptes gemeten kunnen worden. De diagnose kan daardoor beter gesteld worden en de behandeling gerichter zijn (als patiënt ben je eerder bewust bij welke spieren het probleem zit).
Heeft u bekkenpijn en/of bekkenbodemproblemen en/of wilt u meer informatie over hetgeen onze bekkenfysiotherapeute Rianne van den Berg voor u kan doen?

AVG
De AVG welke op 25 mei a.s. van kracht is heeft Fysiotherapie de Marne & GC Winsum aangespoord om nog zorgvuldiger te zijn. We werken inmiddels 100% in de cloud en t.b.v. ons nieuwe programma (FysioOne) is een 2 traps inlogmanier ingeschakeld. Daarnaast hebben we een clean desk beleid.

Nieuws april 2018

Fysiotherapie GCW:
Start Beweegtuin.
In april zijn we weer begonnen met het geven van trainingen in de Beweegtuin. De trainingen worden vanaf 2018 verzorgd door onze sportinstructeur Stefan van der Horn.
De trainingen vinden plaats op de woensdagochtend. De groep verzamelt om 10:00 uur bij de praktijk van Fysiotherapie GC Winsum en loopt dan samen met de sportinstructeur naar de Beweegtuin.
De beweegactiviteiten zijn spelgericht, ook kan de training worden afgewisseld met een wandeling waarin korte oefeningen worden gedaan.
Om 11:00 uur is de training afgelopen en komt de groep weer aan bij de praktijk.   

Apotheek/TSN: wederom een mooie samenwerking tussen twee disciplines binnen het GCW. Donderdag  19 april jl. hebben Abel Brondijk (apotheker) en Ineke Wolters (verpleegkundige Thuiszorg)  voorlichting gegeven in de Dorpskamer van Winsum over veilig medicijngebruik.  Het thema was “Verslik u niet”
 
Met behulp van deze themabijeenkomst is de kennis van de deelnemer over verantwoord medicijngebruik vergroot.
We hebben o.a. de volgende onderwerpen besproken: wisselwerkingen van medicatie, bijwerkingen en dosering, medicatie op de juiste manier gebruiken.
We hebben vele tips gegeven over het gebruik van medicatie en de hulpmiddelen die er zijn.
Obstipatie en slaapproblemen is een veel voorkomend probleem bij ouderen, hier hebben we extra aandacht aan besteed.
Met 25 belangstellenden kunnen we terug zien op een succesvolle middag.

Maandelijks is er op donderdagmiddag een bijeenkomst in de Dorpskamer tussen 14.00 en 16.00 uur. De Dorpskamer is een initiatief van Ouderenwerk Winsum.

TSN: Begin april hebben Monique Meijerink en Ineke Wolters het “ Terra” praktijkonderwijs bezocht in Winsum.
De reden hiervoor was om de (thuis)zorg te promoten.
Omdat de vergrijzing toeneemt en er steeds minder verzorgend en verplegend personeel is, moeten we dit prachtige beroep promoten.
We hebben enthousiast vertelt over ons vak en welke mogelijkheden er zijn, om je     verder te ontwikkelen.
Daarnaast hebben we hulpmiddelen laten zien die we binnen  de Thuiszorg veel tegen komen, zoals: baxtersysteem en  easy-slide.
De leerlingen konden ook een bloedsuikerwaarde laten prikken, dit vonden de leerlingen heel interessant.
De docent had een groep leerlingen uitgenodigd, die belangstelling voor de zorg hadden. Deze groep bestond uit 15 leerlingen.
Wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst.

Huisartsenspoedpost Winsum per 1 april 2018 gesloten

Met ingang van 1 april 2018 is de huisartsenspoedpost in Winsum gesloten.
De huisartsenpraktijken in het Gezondheidscentrum blijven uiteraard aanwezig in het pand.

Heeft u ‘s avonds, ’s  nachts, in het weekend of tijdens feestdagen met spoed een huisarts nodig?
Vanaf 1 april wordt u doorverwezen naar de nieuwe huisartsenspoedpost bij het Martini Ziekenhuis in Groningen.
Van Swietenlaan 2b (op het terrein van het Martini Ziekenhuis)
9728 NZ Groningen
Openingstijden: avond 17.00 - 08.00 uur, overdag in het weekend 08.00 - 8.00
0900-9229

Heeft u met spoed thuis een huisarts nodig?
Dan verandert er niks.
De visiteauto van Doktersdienst Groningen blijft op dezelfde wijze aanwezig in het gebied.  

Dienstapotheek
De Martini Apotheek heeft de functie van dienstapotheek. Dat betekent dat u uw voorgeschreven medicatie na een bezoek aan de Martini Apotheek meteen mee kunt krijgen. Tussen 22.00 ‘s avonds uur en 8.00 ’s ochtends kunt u deze recepten bij de balie van de huisartsenspoedpost ophalen.

  rookvrije generatie

Gezondheidscentrum Winsum en de nabije omgeving rookvrij per 1 januari 2018!

Het Gezondheidscentrum Winsum heeft zich aangesloten bij de Rookvrije Generatie.
Een initiatief van  de Hartstichting, het KWF en het Longfonds.
Dat hebben we gedaan omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen rookvrij  opgroeien.
Door actief mee te doen hopen we bij te dragen aan de bewustwording van het belang voor het rookvrij opgroeien van kinderen.
    
Het GC Winsum wil zelf een voorbeeld zijn  voor een  Rookvrije Generatie en gezond leven.Daar hoort een rookvrije werkplek bij.
In het Gezondheidscentrum geldt al jaren een rookverbod, nu wilen we het rookverbod per 1 januari 2018 uitbreiden naar ook de nabije omgeving van het Gezondheidscentrum.

Wij vragen daarom uw medewerking, door niet te roken op het terrein van het Gezondheidsplein:
Gezondheidscentrum Winsum,
Fysiotherapiepraktijk GCW 
Tandartspraktijk Winsum.

Expositie Annemiek Yvonne Hofman

Momenteel exposeert Annemiek Meijer in het Gezondheidscentrum in Winsum met zo’n 25 schilderijen.
Annemiek Meijer heeft de opleiding tot docent beeldende vakken gevolgd en staat ook al vele jaren voor de klas. In 2009 is zij begonnen te schilderen omdat ze het creatieve aspect in haar werk steeds meer zag verdwijnen. Het schilderen heeft haar echter zodanig te pakken, dat haar loopbaan de laatste jaren steeds meer op schuift in die richting en ze minder werkt als docent, dan voorheen het geval was.
Annemiek haalt haar inspiratie vooral uit haar directe omgeving: de stad Groningen en het Groningse platteland. Ook zijn invloeden van de oude meesters van de Ploeg  terug te vinden in haar werk. Een tijd lang is ze gegrepen geweest door het werken met sjablonen. Tegenwoordig is ze weer volledig terug bij het penseel.
Annemiek ziet haar kleur gebruik als haar sterkste kant. Schilderen is voor haar vooral spelen met kleur. Het schilderen brengt haar een stukje innerlijke rust in de hectiek van het dagelijks leven. Achter haar ezel kan ze alles loslaten en geniet ze ervan om met elke streek van de kwast het doek weer van een andere sfeer of een ander  perspectief te voorzien.
Naast het werken op school en het schilderen geeft Annemiek soms ook workshops of cursussen in haar atelier. Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van Annemiek Meijer, bezoekt u dan ook eens de website www.annemiekmeijer.nl.
De schilderijen zijn nog te zien in het Gezondheidscentrum tot eind november.

schilderij

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.