Afbeeldingsresultaat voor rookvrije generatie logo

Themanieuwsbrief nummer 3 is online; Gezond digitaal

de derde Themanieuwsbrief staat online, U kunt hem vinden onder het menu Themanieuwsbrief.
Dit keer is het thema: Gezond Digitaal,
U kunt er veel informatie, mogelijkheden, tips en adviezen vinden over de digitale wereld waarin we leven, in relatie tot de disciplines van het Gezondheidscentrum Winsum.
Alle disciplines hebben wederom een tekstuele bijdrage geleverd aan deze prachtige informatieve brief. 
Op de laatste pagina van de Themanieuwsbrief vindt u de contactmogelijkheden van de disciplines binnen het Gezondheidscentrum Winsum.
Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u reageren op de Themanieuwsbrief,  dan kunt u dit mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws juni 2018

Van het bestuur:
Wat wordt de koers van GC Winsum in de komende jaren?
De onafhankelijke leden van het stichtingsbestuur hebben in de periode tussen januari en maart van dit jaar gesprekken gevoerd met bestuursleden en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, over de te varen koers. De uitkomsten van die gesprekken zijn gedeeld binnen het bestuur en met afzonderlijke professionals. Helder is dat alle professionals aangeven “meer te willen zijn dan de som der delen”.
Een mooi uitgangspunt, maar hoe dan?
De volgende stap in dit proces is dat er een notitie opgesteld gaat worden waarbij de hulp van een extern bureau (ELANN) gevraagd is. Basis wordt gevormd door de uitkomsten en bevindingen van de gesprekken, die in relatie gebracht worden met de maatschappelijke ontwikkelingen en de regelgeving.
We hopen in de bestuursvergadering van september op basis van de notitie tot een aantal wezenlijke keuzes te komen hoe we als GCW de toekomst in willen gaan.  
Een boeiend proces dat tot belangrijke besluiten zal leiden!

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris: Hilly Mast heeft een korte notitie gemaakt over de manier waarop zij haar functie inhoud gaat geven. Het bestuur heeft hier kennis van genomen  en op de eerstvolgende vergadering zullen werkafspraken met elkaar gemaakt worden.

De Tirrel
Het definitief ontwerp voor De Tirrel is in eerste concept gereed. Het therapiebad komt er definitief niet in; wel zal er ruimte zijn voor kinderen/jongeren met een beperking (klas). De komende tijd zal er aandacht zijn om het bestek klaar te maken (welke materialen zijn er allemaal nodig om de bouw goed te kunnen starten en laten verlopen). Ook de verkeerswerkgroep is nog steeds actief: de uitkomsten van de gehouden enquête zijn besproken wat ook weer tot wijzigingen in het ontwerp zal leiden.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur acht het van belang om  voor het personeel een vertrouwenspersoon aan te stellen. Iemand die er is voor de professionals, de medewerkers als zij ongewenst gedrag, ongewenste onderlinge omgangsvormen ervaren.
Het oogmerk hierbij is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen.
Een kleine commissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de medewerkers (Marlene Koekkoek en Grietje Lanting) én de bestuursvoorzitter (Rinnie Bokkers) hebben gesprekken gevoerd met twee mogelijke kandidaten. Binnenkort zal de uitkomst hiervan met de medewerkers gedeeld worden. In augustus, na de zomervakanties, zullen kennismakingsgesprekken georganiseerd worden met de verschillende disciplines.

De Hoven, Gluren bij de buren
Eind juli vindt een vervolggesprek plaats met Anke Schaafsma van De Hoven in hoeverre een vervolg op “Gluren bij de buren”gewenst is en hoe dan.

Zomer 2018
Nu al hebben we een prachtige zonnige periode achter de rug en het is nog maar half juni! Dat belooft wat voor deze zomer…..
Iedereen een hele fijne en mooie zomer (vakantie) gewenst!
Rinnie Bokkers, voorzitter.

Cosis:
het ambulante team van Cosis,  is gehuisvest in het Gezondheidscentrum Winsum op de dinsdag- en dondermiddag.
Per 1 september alleen nog op de dinsdagmiddag.
Cosis geeft zorg aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Compressie zorg:
Compressiezorg heeft al een poosje een spreekuur op de maandagmiddag in het Gezondheidscentrum, locatie fysiotherapie, naast het hoofdgebouw.
    
Compressiezorg  is erg blij met de locatie in Winsum, want ze willen graag dichtbij de cliënten staan en zo toegankelijk mogelijk zijn.
De korte lijnen tussen zorgverleners en artsen is erg prettig. Er wordt veel samengewerkt met de oedeem therapeut van Fysiotherapie de Marne/GCW, maar ik ben zeker van plan om binnenkort even bij de thuiszorgorganisatie langs te gaan, ik denk dat we wel wat voor elkaar kunnen betekenen.
Nog even handig om te weten; maandagmiddag heb ik spreekuur in het     Fysiotherapie gebouw en maandagmorgen rij ik een route in de omgeving noord/west Groningen en bezoek ik cliënten thuis, die niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen.
Bel of mail mij gerust bij vragen of voor overleg: 050-7001999
Ik hoop op een lange en goede samenwerking, maar daar twijfel ik niet aan!!
Heleen Oldenburger  COMPRESSIEZORG

Afwezigheid huisarts Fennema

Wegens persoonlijke omstandigheden is huisarts Willy Fennema voor nog onbepaalde tijd afwezig.
Haar praktijk wordt gedurende deze periode door een waarnemer en de andere huisartsen van de praktijk waargenomen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Nieuws mei 2018

NIEUW: MAPLe® bij de bekkenfysiotherapeut van Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie GC Winsum.
Een doelgerichte en effectieve behandeling van bekkenbodemdisfuncties (zoals bekkenpijn, urineverlies, ontlastingverlies of verzakkingen) begint met een nauwkeurige diagnose.
Myofeedback is het meten en inzichtelijk maken van spieractiviteit. Ook bij de bekkenbodem kan myofeedback toegepast worden. De meting wordt anaal of vaginaal gedaan. Hiervoor wordt een zogenaamde probe, een apparaatje ter grootte van een tampon gebruikt.
Sinds kort is er een nieuw apparaat op de markt (de MAPLe®) met een nieuw soort probe waardoor de bekkenbodem niet meer als één geheel wordt gezien (zoals bij de oude probes).
De bekkenbodem is tenslotte niet één spier,maar een heel netwerk van verschillende spieren en zenuwen die onderling samenwerken.
    
Deze nieuwe probe maakt zichtbaar waar het probleem in de bekkenbodem zit, doordat de bekkenbodemspieren nauwkeuriger, rondom en op verschillende dieptes gemeten kunnen worden. De diagnose kan daardoor beter gesteld worden en de behandeling gerichter zijn (als patiënt ben je eerder bewust bij welke spieren het probleem zit).
Heeft u bekkenpijn en/of bekkenbodemproblemen en/of wilt u meer informatie over hetgeen onze bekkenfysiotherapeute Rianne van den Berg voor u kan doen?

AVG
De AVG welke op 25 mei a.s. van kracht is heeft Fysiotherapie de Marne & GC Winsum aangespoord om nog zorgvuldiger te zijn. We werken inmiddels 100% in de cloud en t.b.v. ons nieuwe programma (FysioOne) is een 2 traps inlogmanier ingeschakeld. Daarnaast hebben we een clean desk beleid.

Nieuws april 2018

Nieuwe discipline:
CompressieZorg
Vanaf 1 april a.s is het mogelijk om therapeutische elastische kousen aan te laten meten in Gezondheidscentrum Winsum, in het pand van Fysiotherapie GC Winsum.
Elke maandagmiddag (op afspraak) zal Heleen Oldenburg van CompressieZorg daar haar aanmeetspreekuur houden. Een afspraak hiervoor maken is mogelijk via het     kantoor van CompressieZorg, op werkdagen (09.00-14.30 uur)telefonisch te bereiken via 050-7001999. Buiten deze tijden kan een bericht ingesproken worden, waarna     men de volgende werkdag wordt teruggebeld.

Therapeutische elastische kousen (TEK) worden voorgeschreven door huisartsen of specialisten. Een therapeutische elastische kous is een therapeutisch hulpmiddel dat bij verkeerd aanmeten of gebruik averechts kan werken. Er zijn verschillende soorten therapeutische elastische kousen die, net als bij medicijnen, gebruikt     moeten worden bij verschillende indicaties.
Het is daarom van groot belang dat degene die aanmeet kennis heeft van zaken.
Bij CompressieZorg is men daarvan verzekerd. Evenals dat er met zorg en aandacht gemeten én geleverd wordt. 

Fysiotherapie GCW:
Start Beweegtuin.
In april zijn we weer begonnen met het geven van trainingen in de Beweegtuin. De trainingen worden vanaf 2018 verzorgd door onze sportinstructeur Stefan van der Horn.
De trainingen vinden plaats op de woensdagochtend. De groep verzamelt om 10:00 uur bij de praktijk van Fysiotherapie GC Winsum en loopt dan samen met de sportinstructeur naar de Beweegtuin.
De beweegactiviteiten zijn spelgericht, ook kan de training worden afgewisseld met een wandeling waarin korte oefeningen worden gedaan.
Om 11:00 uur is de training afgelopen en komt de groep weer aan bij de praktijk.   

Apotheek/TSN: wederom een mooie samenwerking tussen twee disciplines binnen het GCW. Donderdag  19 april jl. hebben Abel Brondijk (apotheker) en Ineke Wolters (verpleegkundige Thuiszorg)  voorlichting gegeven in de Dorpskamer van Winsum over veilig medicijngebruik.  Het thema was “Verslik u niet”
 
Met behulp van deze themabijeenkomst is de kennis van de deelnemer over verantwoord medicijngebruik vergroot.
We hebben o.a. de volgende onderwerpen besproken: wisselwerkingen van medicatie, bijwerkingen en dosering, medicatie op de juiste manier gebruiken.
We hebben vele tips gegeven over het gebruik van medicatie en de hulpmiddelen die er zijn.
Obstipatie en slaapproblemen is een veel voorkomend probleem bij ouderen, hier hebben we extra aandacht aan besteed.
Met 25 belangstellenden kunnen we terug zien op een succesvolle middag.

Maandelijks is er op donderdagmiddag een bijeenkomst in de Dorpskamer tussen 14.00 en 16.00 uur. De Dorpskamer is een initiatief van Ouderenwerk Winsum.

TSN: Begin april hebben Monique Meijerink en Ineke Wolters het “ Terra” praktijkonderwijs bezocht in Winsum.
De reden hiervoor was om de (thuis)zorg te promoten.
Omdat de vergrijzing toeneemt en er steeds minder verzorgend en verplegend personeel is, moeten we dit prachtige beroep promoten.
We hebben enthousiast vertelt over ons vak en welke mogelijkheden er zijn, om je     verder te ontwikkelen.
Daarnaast hebben we hulpmiddelen laten zien die we binnen  de Thuiszorg veel tegen komen, zoals: baxtersysteem en  easy-slide.
De leerlingen konden ook een bloedsuikerwaarde laten prikken, dit vonden de leerlingen heel interessant.
De docent had een groep leerlingen uitgenodigd, die belangstelling voor de zorg hadden. Deze groep bestond uit 15 leerlingen.
Wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst.

Uitleen en verhuur van hulpmiddelen bij de apotheek

De apotheek is het uitleen- en/of verhuurpunt van Vegro hulpmiddelen in Winsum.
Op de pagina van de apotheek en de pagina Service, vindt u meer informatie
N.B.  de apotheek is tussen de middag gesloten van 12.00-13.00 uur!

Huisartsenspoedpost Winsum per 1 april 2018 gesloten

Met ingang van 1 april 2018 is de huisartsenspoedpost in Winsum gesloten.
De huisartsenpraktijken in het Gezondheidscentrum blijven uiteraard aanwezig in het pand.

Heeft u ‘s avonds, ’s  nachts, in het weekend of tijdens feestdagen met spoed een huisarts nodig?
Vanaf 1 april wordt u doorverwezen naar de nieuwe huisartsenspoedpost bij het Martini Ziekenhuis in Groningen.
Van Swietenlaan 2b (op het terrein van het Martini Ziekenhuis)
9728 NZ Groningen
Openingstijden: avond 17.00 - 08.00 uur, overdag in het weekend 08.00 - 8.00
0900-9229

Heeft u met spoed thuis een huisarts nodig?
Dan verandert er niks.
De visiteauto van Doktersdienst Groningen blijft op dezelfde wijze aanwezig in het gebied.  

Dienstapotheek
De Martini Apotheek heeft de functie van dienstapotheek. Dat betekent dat u uw voorgeschreven medicatie na een bezoek aan de Martini Apotheek meteen mee kunt krijgen. Tussen 22.00 ‘s avonds uur en 8.00 ’s ochtends kunt u deze recepten bij de balie van de huisartsenspoedpost ophalen.

Gewijzigde openingstijden van apotheek Winsum met ingang van 1 april 2018

De CDDG, Centrale Doktersdienst Groningen heeft besloten per 1 april te stoppen met de weekenddiensten op de locatie in Winsum.

In verband met deze sluiting is ook Apotheek Winsum
vanaf 1 april 2018 in het weekend en op feestdagen gesloten

Voor het afhalen van uw medicatie buiten de openingstijden kunt u gebruik maken van onze :
- medicatielockers (24 uur per dag, 7 dagen perweek)
- afgiftepunt bij de Albert Heijn, Obergon 2 in Winsum (servicebalie tijdens openingstijden van de supermarkt)

Buiten onze openingstijden kun u met uw recept terecht bij:
Martini Apotheek:
Tussen 08.00-22.00 uur, ingang voorplein van het Martini ziekenhuis
Tussen 22,00-08.00 uur, melden aan de balie in het Martini ziekenhuis bij de spoedingang
Meer informatie op www.martiniziekenhuis.nl/MartiniApotheek

Apotheek Hanzeplein (tegenover het UMCG) er zijn beperkte openingstijden:
Maandag - zaterdag van 08.00-20.00 uur
Zondag van 12.00-17.00 uur.

Nieuws maart 2018

Fysio GCW/TSN:
Tijdens het Alzheimer café van 15 maart in verzorgingshuis Winkheem,  hebben José de Vries (fysiotherapeut) en Ineke Wolters (verpleegkundige) een presentatie gegeven over “valpreventie” bij dementerende ouderen.
We gaan door het leven met vallen en opstaan.
Het probleem bij ouderen is echter dat bij hen de kans op vallen groter is, het opstaan veel moeilijker en de kans om iets te breken veel groter. Wat er bij een breuk gebeurt, is soms niet te overzien: opeens is men patiënt en afhankelijk van een ander geworden. Alle reden om te proberen vallen te voorkomen.
Hoewel bij dementie soms een specifieke benadering wordt gevraagd, kun je thuis veel doen om vallen te voorkomen en neemt de kans op vallen af met voldoende beweging.
Tijdens deze presentatie werd   meegeven wat de oorzaken van een valpartij kunnen zijn en hoe deze voorkomen kan worden. Daarnaast werd uitleg gegeven om er bewust van te worden hoe je goed op kunt staan vanuit een stoel en waar je vooral op moet letten. Tenslotte wordt uitleg gegeven over hoe je zelfstandig weer omhoog kunt komen wanneer je gevallen bent.

Nieuws februari 2018

Apotheek:
Sinds 20-2-2018 heeft Apotheek Winsum een nummer-systeem van Q-pharmacy in gebruik genomen.
Middels een zuil in de apotheek kan de patient zich aanmelden en krijgt een briefje met nummer.
 
Op een scherm in de wachtruimte kan de client zien wanneer hij/zij aan de beurt is en bij welke balie.
Mocht het druk zijn dan kunnen de collega's bij het aanschrijven en uitvullen ook zien dat de wachttijd oploopt en zonodig bijspringen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

  rookvrije generatie

Gezondheidscentrum Winsum en de nabije omgeving rookvrij per 1 januari 2018!

Het Gezondheidscentrum Winsum heeft zich aangesloten bij de Rookvrije Generatie.
Een initiatief van  de Hartstichting, het KWF en het Longfonds.
Dat hebben we gedaan omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen rookvrij  opgroeien.
Door actief mee te doen hopen we bij te dragen aan de bewustwording van het belang voor het rookvrij opgroeien van kinderen.
    
Het GC Winsum wil zelf een voorbeeld zijn  voor een  Rookvrije Generatie en gezond leven.Daar hoort een rookvrije werkplek bij.
In het Gezondheidscentrum geldt al jaren een rookverbod, nu wilen we het rookverbod per 1 januari 2018 uitbreiden naar ook de nabije omgeving van het Gezondheidscentrum.

Wij vragen daarom uw medewerking, door niet te roken op het terrein van het Gezondheidsplein:
Gezondheidscentrum Winsum,
Fysiotherapiepraktijk GCW 
Tandartspraktijk Winsum.

Expositie Yvonne Hofman

Yvonne Hofman, wonend en werkend te Roodeschool en autodidact portrettekenaar, tekent in opdracht vanaf foto gedetailleerde portretten van mensen en dieren en zelfs af en toe huizen en voertuigen mocht daar vraag naar zijn.
Ze werkt vooral met grafietpotlood en kleurpotloden, maar af en toe maakt ze ook werk met houtskool en aquarelpotlood.
Behalve in Memoriam portretten tekent ze ook vaak portretten die cadeau worden gedaan bij geboorte, jubileum, huwelijk of verjaardag.

In 2016 is ze haar eigen bedrijf gestart: Hofdesign. Naast het tekenen van portretten ontwerpt ze o.a. ook logo’s.
Eind vorig jaar is ze gestart met tekenlessen voor kinderen in de basisschool leeftijd en staan er diverse creatieve workshops voor kinderen én volwassenen in de planning. Het viel haar op dat er steeds minder tijd op de basisscholen was voor creativiteit en de nadruk steeds meer ligt op theorie en presteren, Zij hoopt met de tekenlessen en creatieve workshops in een behoefte te voorzien, de kinderen leren hun fantasie weer te gebruiken in deze digitale tijd en trainen spelenderwijs hun fijne motoriek.   Begin dit jaar is ze benaderd door het Jeugd Cultuur Fonds Groningen om cultuuraanbieder te worden. Wanneer kinderen dus graag op tekenles willen maar daar thuis onvoldoende geld voor is, kan een beroep gedaan worden op het Jeugd cultuur fonds. Meer voorbeelden van haar tekenwerk,  informatie over de tekenlessen en creatieve workshops is te vinden op: www.hofdesign.nl  of op facebook: Yvonne Hofman Portrettekenaar en op www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen  maar men kan ook contact met haar opnemen door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.