Nieuwtjes

Gezondheidscentrum Winsum en de nabije omgeving rookvrij per 1 januari 2018!

Het Gezondheidscentrum Winsum heeft zich aangesloten bij de Rookvrije Generatie.
Een initiatief van  de Hartstichting, het KWF en het Longfonds.
Dat hebben we gedaan omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen rookvrij  opgroeien.
Door actief mee te doen hopen we bij te dragen aan de bewustwording van het belang voor het rookvrij opgroeien van kinderen.
    
Het GC Winsum wil zelf een voorbeeld zijn  voor een  Rookvrije Generatie en gezond leven.Daar hoort een rookvrije werkplek bij.
In het Gezondheidscentrum geldt al jaren een rookverbod, nu wilen we het rookverbod per 1 januari 2018 uitbreiden naar ook de nabije omgeving van het Gezondheidscentrum.

Wij vragen daarom uw medewerking, door niet te roken op het terrein van het Gezondheidsplein:
Gezondheidscentrum Winsum,
Fysiotherapiepraktijk GCW 
Tandartspraktijk Winsum.


Inloopspreekuur klachtenfunctionaris Gezondheidscentrum Winsum


Op donderdag 30 november aanstaande houdt de klachtenfunctionaris van het Gezondheidscentrum Winsum een inloopspreekuur van 18.00 – 19.00 uur. U bent dan in de gelegenheid om eventuele klachten die u heeft over de zorgverlening aan de orde te stellen. Hoewel de medewerkers van het Gezondheidscentrum hun best doen om goede zorg te leveren, kan er eens iets zijn waar u niet tevreden over bent.  U kunt dat in een individueel gesprek kenbaar maken. Klachtenfunctionaris Hilly Mast ziet uw komst met belangstelling tegemoet. Ze zit op de eerste verdieping, bereikbaar via trap en lift. Bordjes wijzen u de weg.
De klachtenfunctionaris houdt met enige regelmaat een open spreekuur. De data worden bekend gemaakt in de Wiekslag. Daarnaast kunnen klachten gemeld worden via de website van het Gezondheidscentrum, via de link van klachtenfunctionaris. Mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor wie liever niet de computer gebruikt,  liggen er papieren klachtenformulieren klaar bij de patiëntenbibliotheek van het Gezondheidscentrum, vlakbij de wachtkamer van de huisartsen.

De tweede editie van de Themanieuwsbrief is online

Onder het menu Themanieuwsbrief vindt u de tweede edite van de Themanieuwsbrief, dit keer met als thema: Gezond opgroeien,
De disciplines binnen het Gezondheidscentrum Winsum hebben een bijdrage geleverd over het onderwerp. U vindt er veel informatie over kinderen in de leeftijd van 0-4, 4-12 en 12-18 jaar.
De Themanieuwsbrief kunt niet alleen online lezen maar ook liggen er op enkele plaatsen gedrukte exemplaren in ons centrum.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben of is er een onderwerp dat u  graag eens besproken zou willen zien? Dan horen wij dit graag. U kunt reageren via de mail op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwtjes november 2017

CJG/VNN:  spreekuur van VNN binnen het CJG.
Omdat het  voor mensen vaak een te grote drempel is om naar een gebouw van verslavingszorg te gaan, gaan het CJG en VNN samenwerken.
Een afspraak met een  deskundigen dichtbij huis is een minder grote stap.
Op 11 december gaat een medewerker van VNN een spreekuur houden in het Gezondheidscentrum van Winsum van 18:00-20:00 uur.
Ouders en/of jeugdigen (patiënten) kunnen hierdoor in een eerder stadium hulp krijgen.

Voor nu is het voor Winsum 1x in de 4 maanden. Mocht de vraag groter zijn, dan passen wij deze frequentie aan. Dus dan is na 11 december de eerste weer op 9 april 2018.

Huisartsenpraktijk,  nieuwe medewerker:
Mijn naam is Ilona de Vries, 27 jaar en woon in Bedum samen met mijn man en onze dochter Lieke. Op 20 november ben ik begonnen als doktersassistente in de huisartsenpraktijk. In 2010 en 2011 liep ik hier al stage, en het is erg leuk om weer 'terug' te zijn. Ik werk 1 dag per week, op de maandag.

Huisartsenpraktijk:Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG)

Mijn naam is Titia Free en ik ben als Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) sinds een maand iedere donderdag aanwezig in deze huisartsenpraktijk. Ik ben als orthopedagoog ook werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en ik kan mijn kennis en ervaring benutten in de gesprekken bij de huisartsenpraktijk.
Als OJG-er kan ik ouders en/of kinderen en jongeren helpen met jeugd- en opvoedvragen. Binnen deze huisartsenpraktijk kan ik kortdurende hulp bieden waarbij ik met ouders, kind of jongere bekijk wat ze nodig hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vraag over de opvoeding, problemen van een kind of jongere op school, problemen thuis, moeilijkheden in sociale contacten of andere problemen waar een kind of ouder(s) mee kan zitten.  Soms kan het wenselijk zijn dat de problemen wat verder worden uitgezocht of dat er meer tijd nodig is om geholpen te worden met een vraag. Hiermee kan ik meedenken in wat een goede vervolgstap kan zijn. Samen met de huisarts zorgen we voor een passende verwijzing voor verdere hulp.
Voor een eerste gesprek kan er contact worden opgenomen met  de huisarts. Bij twijfel is het altijd mogelijk een kennismakingsgesprek te hebben zodat we samen kunnen kijken of ik als OJG-er aan kan sluiten bij de hulpvraag.
Tot slot kan ik als OJG-er als contactpersoon dienen tussen de huisarts, het CJG en de jeugdhulpaanbieder voor meer samenwerking. Dit gebeurt in afstemming met ouders en jongere.
foto Titia Free 2017

Titia Free

Fysiotherapie GCW, even voorstellen:
Hallo,
Mijn naam is Lisa, ik ben 21 jaar en student van de versnelde opleiding Fysiotherapie van de Hanze Hogeschool in Groningen.
Ik kom vanaf 20 november 10 weken stage lopen bij fysiotherapie de Marne. Ik heb hiervoor een aantal weken in
Denemarken stage gelopen, dus ik ben nu erg benieuwd hoe

het nu in een praktijk in Nederland gaat.
Ik ben Fysiotherapie gaan studeren omdat ik veel voldoening haal uit beweging en graag mensen wil helpen die problemen hebben met bewegen, zodat zij ook weer zonder     problemen kunnen bewegen.
Naast mijn studie doe ik aan volleybal en wedstrijdzwemmen. Ik kijk er naar uit om het team de komende periode te versterken!

Fysiotherapiepraktijk GC Winsum  is een wederom goedgekeurd als  Plus-Praktijk met het HKZ-Certificaat én het Plus-Certificaat.

lisa

Lisa

Wijziging openingstijden Martini Apotheek en apotheek Hanzeplein

Openingstijden Martini Apotheek vanaf 15 november 2017
De Martini Apotheek is  vanaf woensdag 15 november 17.30 uur de 24 uurs apotheek is voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe.
Dit betekent dat patiënten hier buiten de normale openingstijden van hun vaste apotheek terecht kunnen om spoedmedicatie op te halen.
Er is sprake van een overgangssituatie tussen 15 en 27 november, omdat DDG pas vanaf 27 november start op het terrein van het Martini Ziekenhuis:
 
Tussen 15 en 27 november is de Martini Apotheek 24 uur per dag toegankelijk via de hoofdingang van het Martini Ziekenhuis.
Vanaf 27 november hangt het van het tijdstip af waar patiënten terecht kunnen/zich dienen te melden:
 
Tussen 8.00 uur en 22.00 uur kunnen patiënten rechtstreeks bij de Martini Apotheek terecht. De ingang van de Martini Apotheek zit aan het voorplein van het Martini Ziekenhuis. Tussen 22.00 en 8.00 uur melden zij zich aan de balie bij de Spoedingang van het Martini Ziekenhuis.
 
Meer informatie is te vinden: www.martiniziekenhuis.nl/martiniapotheek 
 
 
Openingstijden Apotheek Hanzeplein vanaf 15 november 2017
Vanaf 15 november 2017 worden cliënten ‘s nachts niet meer naar Apotheek Hanzeplein verwezen.
Desalniettemin behoudt Apotheek Hanzeplein bijzonder ruime openingstijden:
 
Maandag – Zaterdag:    8.00 uur – 20.00 uur
Zondag: 12.00 uur – 17.00 uur
 
Gedurende de genoemde openingstijden wordt er nooit meer een diensttarief gehanteerd in Apotheek Hanzeplein.
Op zaterdagen, zondagen en avonden worden er in Apotheek Hanzeplein nog steeds dienstrecepten verwerkt.

 

apotheek martini

Pilot ‘Ondersteuner jeugd en Gezin’ van start
NIEUW IN DE REGIO:PILOT ‘ONDERSTEUNER JEUGD EN GEZIN’ VAN HUISARTSEN, JEUGD-GGZ INSTELLING EN GEMEENTEN

Maandag 16 oktober, is de pilot ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ van start gegaan.
Ervaren hulpverleners gaan vanaf nu werken voor zowel vier huisartsenpraktijken als voor het Centrum voor Jeugd en Gezin  Noord-Groningen.
Op beide plekken bieden zij jeugd – en opvoedhulp aan kinderen en ouders.

Om de 1-jarige pilot officieel af te trappen, ondertekenen de initiatiefnemers, de BMWE-gemeenten, de Huisartsenpraktijk Winsum, de samenwerkende ( aan Stichting De Pool verbonden) huisartsen uit Warffum, Eenrum en Usquert en de jeugd-GGZ instelling Molendrift een samenwerkingsovereenkomst.


pilot jeugd en gezin

De Ondersteuners Jeugd en Gezin zijn ervaren hulpverleners.
Zowel bij de huisartsenpraktijk als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Groningen bieden zij (lichte) hulp aan ouders en kinderen.
Bijvoorbeeld bij de opvoeding, maar ook als het gaat om gedrags – of psychische problemen.
Bij complexere problematiek verwijzen huisarts en CJG  hen door naar gespecialiseerde hulp.

Hulp in vertrouwde omgeving
Het inzetten van een Ondersteuner Jeugd en Gezin heeft veel voordelen. Ouders en kinderen kunnen in hun vertrouwde omgeving terecht voor hulp. Een doorverwijzing naar specialistische hulp is hierdoor vaak niet (meer) nodig.  Ook werkt de Ondersteuner Jeugd en Gezin als contactpersoon tussen de huisarts, het CJG en de jeugdhulpaanbieder. Dit moet zorgen voor meer samenwerking.

De pilot draait op twaalf andere plekken in de provincie. Ervaringen in het Westerkwartier, Heerenveen, Leeuwarden en Assen zijn heel positief. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten monitort de resultaten van de pilots. De Groninger pilots worden bekostigd door de gemeenten.
(bron en foto : Winsumnieuws)

 

 Nieuwtjes oktober 2017


Stagiaire Apotheek Winsum:
Graag zou ik mezelf even voor willen stellen. Mijn naam is Lotte Cuperus. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Uithuizermeeden. Ik zit in mijn laatste jaar van apothekersassistente van de versnelde opleiding en ik zal hier stage lopen in de apotheek tot eind maat op de woensdag en de vrijdag.  Voor deze opleiding heb ik mijn diploma behaald voor Sociaal Agogisch Werk. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn, te bakken en te reizen.

 

Coördinator Mantelzorg BMWE (het Hoogeland)
Graag stel ik me via deze weg voor :
Ik ben Judith Boswijk,  ben 47 jaar, getrouwd, heb 3 kinderen en woon in Usquert.
Momenteel werk ik met veel plezier bij het Steunpunt Mantelzorg gemeenten BMWE als coördinator mantelzorg, samen met mijn collega Monica Blom.

Hiervoor was ik werkzaam bij Stichting ’t Gerack in Uithuizen. Binnen
 ’t  Gerack heb ik verschillende functies vervuld. Ik ben werkzaam geweest als verpleegkundige op de locatie De Mieden in Uithuizermeeden,  als projectleider planning en     roostering en als  projectleider/ coördinator mantelzorg en vrijwilligersbeleid.

Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik gedaan in het Martiniziekenhuis in Groningen, alwaar ik 5 jaar als verpleegkundige werkzaam ben geweest, voordat ik de overstap maakte naar het UMCG.     Hier ik heb de opleiding tot geriatrisch verpleegkundige gedaan en  ben hier bijna 10 jaar werkzaam geweest.
Voor al u vragen met betrekking tot mantelzorg ben Ik bereikbaar op :

    •    Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (even weken)
    •    Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (oneven weken)

Telefoon : 0629386071      e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

judith
Judith Boswijk

Logopedie:
De website is geheel vernieuwd en nu vindbaar onder www.logopedie-winsum.nl.
Webbouwer Sietse Rijpstra, 3e jaars student Informatiekunde,  heeft er al veel uren ingestoken. Er wordt nog gewerkt aan het completeren ervan.
Er is ook een nieuw e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
    
Er is nu ook een Facebookpagina van de praktijk, te vinden onder Logopediepraktijk I. van der Meulen! Op deze pagina zal nieuws uit de praktijk en wetenswaardigheden in logopedieland worden gedeeld.
Neem gerust een kijkje!
 
Donderdag 16 november zal Ingrid van der Meulen via Elann een Reanimatiecursus voor Kinderen volgen.
Maandag 27 november is de nascholing Prompt gepland. Prompt houdt in het door middel van tast of lichte druk de juiste vorming van spraakklanken uitlokken. Het betreft een oefendag om de eerder geleerde technieken te verfijnen.

Fysiotherapie Van Der Vegt:
Hallo, ik ben Els Dijkstra. Deze maand ben ik begonnen als medewerker bij VanderVegt Fysiotherapie. Ik ben een bijna afgestudeerde kinderfysiotherapeut, hard bezig met mijn thesis onderzoek.
Ik ben woonachtig in Winsum, dus dat komt goed uit.
Bij Anneke ga ik met name kinderen vanaf de zuigelingen leeftijd behandelen. Kinderen zijn altijd mijn passie geweest. Ik vind het leuk en uitdagend werk! Kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen met een sportblessure. Het is nooit hetzelfde,zelfs niet met hetzelfde kind.
Kinderen met een schrijfprobleem bijvoorbeeld,  dit kan liggen aan een motorisch probleem waardoor ze de pen niet goed vast kunnen houden, of teveel kracht gebruiken, maar ook aan ruimtelijk inzicht. Het is altijd een puzzel, en de voldoening is groot zowel bij mij als het kind als het lukt!
Het niet mee kunnen komen met je leeftijdsgenootjes op het speelplein, of bij gym is niet leuk. Je kan je daardoor heel naar gaan voelen en verdrietig.
Kinderfysiotherapie kan vaak helpen. Eerst zoeken we uit wat er nou aan de hand is, en dan gaan we lekker spelen om dat wat je nog niet goed kunt aan te leren.
Maar ook bij hoofdpijnklachten kan ik misschien helpen. Vaak ligt het toch aan spanning, of een houding tijdens het zitten en leren. Ik begin meestal met ntspanningstherapie. Dan leer je het verschil tussen gespannen spieren en ontspannen spieren.
Als de nood aan de man is, bijvoorbeeld ziekte, neem ik waar bij de volwassenen fysiotherapie.
Ontspanningstherapie, sommige sportblessures, oefenen bij rugpijn vind ik leuk.  
Ik ben bijna 29 jaar fysiotherapeute en heb mijn ervaring onder andere in het buitenland , namelijk Amerika  en Duitsland,  opgedaan.  

Els dijkstra okt 2017
Els Dijkstra


Huisartsenpraktijk:

Ik ben Marije van Erkel, 31 jaar  en woonachtig in Warffum.
In september ben ik begonnen met de opleiding POH(praktijkondersteuner huisartsenzorg).
Om de opleiding te mogen volgen moet je een leerplaats hebben en deze heb ik gedurende de opleiding  in de Huisartsenpraktijk te Winsum. De opleiding duurt 14 maanden en hierbij zal ik op vrijdag in de praktijk werkzaam zijn.
Ineke Wieringa zal mij gedurende de opleiding gaan begeleiden.
Sinds 2006 ben ik werkzaam als  verpleegkundige in de wijk , ik kijk er naar uit  aan om mijn kennis en kwaliteiten verder te ontwikkelen in de Huisartsenpraktijk.

marije
Marije van Erkel

 

Nieuwtjes augustus en september

TSN: EVEN VOORSTELLEN:
Met veel plezier mag ik mijzelf  voorstellen als nieuw teamlid van thuiszorgorganisatie TSN.         
Mijn naam is Jolanda Dohmeijer  en woon in Balfo. Op 14 augustus ben ik enthousiast gestart met deze nieuwe baan in het team Winsum binnen .
Ik werk als verpleegkundige en zal me voornamelijk bezig houden met de zorg rond de thuiswonende cliënten.
Voor deze baan heb ik drie jaar bij een ander thuiszorgorganisatie gewerkt. En daarvoor ruim 16 jaar in een verpleeghuis op zowel revalidatie als psychogeriatrie -afdelingen.
In mijn vrije tijd vind het heerlijk om te lezen, met de hond te wandelen en een potje te tennissen.
Misschien zien we elkaar.Groeten Jolanda
jolanda

Hallo, Ik ben Matanja Wieringa,
21 jaar oud en ik kom uit Usquert.
Momenteel ben ik bezig met de opleiding verzorgende IG leerjaar 2 op het Noorderpoortcollege. 4 september 2017 ben ik begonnen met mijn stage bij de TSN in Winsum. Ik zal hier zijn tot begin februari. Voordat ik met deze opleiding begon, heb ik nog 2 jaar de opleiding helpende zorg en welzijn gedaan en mijn diploma behaald. In die 2 jaar heb ik ontzettend veel ervaring opgedaan tijdens mijn stages die ik heb gehad. Nu inmiddels 2/3 jaar verder ben ik na school werkzaam geweest als helpende via het uitzendbureau, en in de vakanties bij verzorgingshuizen in de buurt.

mantanja

Apotheek : Stagiair:
Mijn naam is Anneke de Boer – Polet, ben 52 jaar, woonachtig op het mooie eiland Ameland en ben  getrouwd met Robert de Boer. Samen hebben wij 2 dochters, te weten Sietske en Angela. Sietske is 21 jaar en studeert Fiscaal- en Notarieel Recht aan de Rijks Universiteit in Groningen en Angela is 20  jaar en woont nu weer thuis, nadat ze de Middelbare opleiding Directiesecretaresse-/Medisch Secretaresse in Leeuwarden positief heeft afgerond.
Sinds maart 2010 ben ik werkzaam bij huisartsenpraktijk Jacobs/Lappenschaar in Ballum op Ameland als medicijnenbezorger waardoor ook mijn interesse in medicijnen ontstond. Want, ja! Je bezorgt ze wel, maar je hebt er helemaal geen verstand van. Tenslotte komt er wel heel wat bij kijken. Daardoor heb ik ervoor gekozen om de opleiding tot Apothekersassistent te gaan volgen bij Capabel Onderwijs Groep (Particuliere opleiding) te Leeuwarden. In augustus/september 2016 ben ik hiermee begonnen en hopelijk in februari /maart 2018 is dit alles met positief gevolg afgerond. Aangezien het heel moeilijk is om via deze opleiding (de meeste apotheken hebben een overeenkomst met het reguliere onderwijs) een stageplek te bemachtigen (heb heel Friesland en een groot gedeelte van Groningen gebeld) is het me uiteindelijk toch in Winsum gelukt, waarmee ik natuurlijk heel blij ben. Mijn stage staat gepland van 4 september 2017 t/m 20 maart 2018, dus tot die tijd zal ik op maandag en dinsdag met veel plezier aanwezig zijn als stagiaire in de apotheek in Winsum.

 

Expositie Berend Hogeling

Berend Hogeling werd in 1969 geboren te Wolvega en groeide op in Oldeholtwolde op een boerderij.
Na de lagere school vervolgde hij zijn opleiding via de LTS, het Cibab te Zwolle, Windesheim en de Academie Minerva in Groningen.
Sindsdien woont hij in Groningen en heeft hij een atelier aan huis.
Hij schildert wat hem raakt en vanuit realistisch werk verkent hij de abstractie.
Hij exposeert regelmatig en zijn werk wordt in ruimere omgeving gewaardeerd.
Het is divers, maar altijd eigen en uniek.
Berend exposeert van 15 november 2017 tot en met 15 februari 2018 in het Gezondheidscentrum Winsum. De werken zijn te bekijken tijdens kantooruren op de begane grond en de eerste verdieping.

Informatie van het Wmo-loket
Wat kan de verpleegkundige met sociale taken voor u betekenen?

De zorg verandert en wordt er niet gemakkelijker op. Dat kan bepaalde vragen oproepen. Met deze vragen zou u dan gemakkelijk bij iemand terecht moeten kunnen. Bij iemand die weet hoe het werkt en die snel en dichtbij te bereiken is. Daarvoor heeft de gemeente de verpleegkundige met sociale taken aangesteld. De verpleegkundige is er voor u!
De verpleegkundige met sociale taken is er om samen met u te zoeken naar de zorg, die u nodig heeft. Maar zij kan ook langskomen als u zich zorgen maakt over iemand anders.

De verpleegkundige:
•    denkt mee over de zorg…
•    is makkelijk en dichtbij te bereiken…
•    aan de zorg zijn geen kosten verbonden…
•    helpt als u zich zorgen maakt over anderen…
•    werkt vanuit wat u kunt en wilt… In de gemeente Winsum zijn twee verpleegkundigen: Ineke en Dieuwke.

Zij werken nauw samen met het Wmo-loket en de huisartsen. En met andere hulpverleners- en instanties maar ook vrijwilligersorganisaties. De verpleegkundigen werken onafhankelijk: hun diensten zijn voor u kosteloos en u zit nergens aan vast.

ineke wolters  Ineke Wolters
Contactgegevens:
Woont u in (in de buurt van) Winsum, Sauwerd of Adorp?
Neemt u dan contact op met Ineke Wolters, telefoon: 06- 13113779,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dieuwke Verelst  Dieuwke Verelst

Woont u in (de buurt van) Ezinge, Garnwerd, Baflo of Den Andel?

Dan kunt u bellen met Dieuwke Verelst, telefoon: 06-54683586,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De verpleegkundige met sociale taken werkt in opdracht van en samen met het Wmo-loket Winsum. Wmo-loket Winsum, Hoofdstraat W. 70, telefoon: 0595-447760, e-mail: www.winsum.nl

 

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.