Corona nieuws

Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over de Coronamaatregelen

Bij het betreden v an het Gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht

Vaccinatie in onze huisartsenpraktijk start zaterdag 17 april 2021

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:
mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960).
Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken.

Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen:
-patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960
-patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).
 
Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk volgende week een uitnodiging voor vaccinatie.
Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 15 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.
Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen.
Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.
Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
Kijk op www.thuisarts.nl   voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

 Algemene maatregelen binnen het GCW

De disciplines van het Gezondheidscentrum hebben maatregelen genomen om de toegankelijkheid tot het centrum zoveel mogelijk in stand  te houden en wel zo dat alle bezoekers,  en dan met name bezoekers met een kwetsbare gezondheid,  veilig het pand kunnen blijven betreden.
Ook willen we met de maatregelen de risico’s op  verspreiding van het Coronavirus voorkomen!

Daar hebben we u bij nodig!
We verzoeken u vriendelijk om zich aan de genomen maatregelen te houden.
Laten we het samen doen!

In zijn algemeenheid geldt:
- Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus?
  Kom niet naar het Gezondheidscentrum maar maak dan een afspraak om u te laten testen.

  Bellen: 0800-1202 of via de website www.coronatest.nl
  Blijf verder thuis tot u de uitslag van de test heeft gekregen.
  Neem indien nodig telefonisch contact op    (0595-441300) met uw huisarts.

- Alle disciplines zijn alleen op afspraak toegankelijk.
  Dit geldt ook voor de doktersassistentes !

- Voor het afhalen van (herhaal)medicatie kunt u terecht in de apotheek tussen 8.15-12.00 uur en 13.00-17.30 uur.
  Binnen de apotheek geldt een éénrichtingsverkeer.

- Vriendelijk doch dringend verzoek aan alle bezoekers van het cetrum om een mondkapje te dragen

- Houd anderhalve meter afstand

- Hoest en nies in de armholte


Indien u vragen heeft over het coronavirus adviseren wij u de volgens websites te raadplegen:
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

U kunt het landelijke publieksnummer 0800-1351 bellen voor verdere algemene vragen en informatie.

Nieuws van de overheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet

Op het Steunpunt Coronazorgen vind je hulp en informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis.
Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere organisaties.
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/

GGD en vaccineren

https://ggd.groningen.nl/gezondheid/coronavirus/corona-vaccinaties-ggd-groningen/

GGD en testen

https://ggd.groningen.nl/corona-testbeleid-ggd-groningen/

Houd uw BSN-nummer bij de hand.
Afspraak maken?
Tel 0800-1202
Online https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Bloedprikken? Afspraak maken!

Certe werkt alleen op afspraak, via www.certe.nl  of telefonisch 088-2371000
Afspraak annuleren kan tot 24 uur van tevoren.
Alleen op afspraak om wachtrijen en volle wachtruimtes te voorkomen, voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers.