Corona nieuws

Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over de Coronamaatregelen


Respecteer elkaars keuzes

Houd rekening met elkaar.
Houd afstand als iemand daar om vraagt.
Heeft u een afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid?
Doe dan eerst een zelftest.
Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar u het zelf niet zou doen.


Coronamaatregelen binnen de huisartsenpraktijk

Afspraken m.b.t. Covid;  
•    We maken geen onderscheid meer tussen Corona en andere luchtweginfecties,  
•    Geen testadvies meer voor medewerkers,  
•    Medewerker met milde klachten mag werken met neus-mondmasker,  
•    Zelftesten niet nodig, echter let op dat het ziekenhuis hier wel naar kan vragen,
•    Ernstige hoesters vragen we nog wel om buiten de wachtkamer plaats te nemen, dit mede ter bescherming van kwetsbare patiënten in de praktijk,
•    Hoestende patiënt met vermoeden luchtweg infectie wordt gevraagd een neusmondmasker te dragen
•    Bij contact <1,5 meter zorgverlener draagt neusmondmasker.

Rijksoverheid, alle actuele informatie over het Corona virus Covid 19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

GGD over het Coronavirus

https://ggd.groningen.nl/gezondheid/coronavirus/

GGD Coronadashbord

Gemeente het Hogeland: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM1966/positief-geteste-mensen
Provincie Groningen: https://ggd.groningen.nl/gezondheid/update-verspreiding-coronavirus-in-groningen/
Landelijk: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties