Corona nieuws

Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over de Coronamaatregelen

Bij het betreden van het Gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht

Algemene maatregelen binnen het GCW

De disciplines van het Gezondheidscentrum hebben maatregelen genomen om de toegankelijkheid tot het centrum zoveel mogelijk in stand  te houden en wel zo dat alle bezoekers, en dan met name bezoekers met een kwetsbare gezondheid, veilig het pand kunnen blijven betreden.
Ook willen we met de maatregelen de risico’s op  verspreiding van het Coronavirus voorkomen!

Daar hebben we u bij nodig!
We verzoeken u vriendelijk om zich aan de genomen maatregelen te houden.
Laten we het samen doen!

In zijn algemeenheid geldt:
- Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus?
  Kom niet naar het Gezondheidscentrum maar maak dan een afspraak om u te laten testen.

  Bellen: 0800-1202 of via de website www.coronatest.nl
  Blijf verder thuis tot u de uitslag van de test heeft gekregen.
  Neem indien nodig telefonisch contact op    (0595-441300) met uw huisarts.
- Alle disciplines zijn alleen op afspraak toegankelijk.
  Dit geldt ook voor de doktersassistentes !
- Voor het afhalen van (herhaal)medicatie kunt u terecht in de apotheek tussen 8.15-12.00 uur en 13.00-17.30 uur.
  Binnen de apotheek geldt een éénrichtingsverkeer.
- Vriendelijk doch dringend verzoek aan alle bezoekers van het cetrum om een mondkapje te dragen
- Houd anderhalve meter afstand
- Hoest en nies in de armholte


Indien u vragen heeft over het coronavirus adviseren wij u de volgens websites te raadplegen:
https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
U kunt het landelijke publieksnummer 0800-1351 bellen voor verdere algemene vragen en informatie.

NIEUWS

Herhalingsoproep vaccinaties voor 60 tm 64 jarigen vanaf 5 juni 2021

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/herhalingsoproep-voor-coronavaccinatie-bij-60-plussers
Vanaf zaterdag 5 juni kunnen de mensen binnen deze leeftijdsgroep een afspraak maken bij de GGD!

RIVM en vaccinatieoproepen

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect staat het laatste nieuws over vaccinatie van leeftijdsgroepen.

In de uitnodingsbrief staat een specifieke code om de afspraak te maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl  of telefonisch, via een speciaal telefoonnummer dat in de brief vermeld staat.
Deze groep krijgt bij de GGD het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Het is heel belangrijk om de persoonlijke uitnodiging mee te nemen naar de afspraak.

Dubbele uitnodiging
Het kan zijn dat mensen in deze groep een dubbele uitnodiging ontvangen.
Zij worden nu op basis van hun medische aandoening uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd.
Bijvoorbeeld omdat zij werken in de zorg of geboren zijn in 1961 of 1962.
Wie al gevaccineerd is, mag de tweede uitnodiging weggooien.

Planning vaccinatiecampagne
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd.
Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht.
De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.
Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl

Zwangerschap en prik tegen corona.
U ontvangt vanzelf een uitnodiging voor de prik tegen corona

Als u zwanger bent, is de kans iets groter dat u erg ziek wordt door corona.
U kunt de prikken tegen corona krijgen.
De prikken maken de kans kleiner dat u erg ziek wordt door corona, ook als u zwanger bent.

U ontvangt in de komende maanden een uitnodiging voor de prikken van uw huisarts of de GGD.
Als u extra kwetsbaar bent, ontvangt u sneller een uitnodiging.
Bijvoorbeeld als u een ziekte heeft of weinig afweer.
Krijgt u de prikken 3 weken of langer vóór de bevalling?
Dan beschermen de prikken uw baby de eerste maanden na de geboorte waarschijnlijk ook tegen corona.
U kunt de prikken ook krijgen als u borstvoeding geeft of als u zwanger wilt worden.
Lees meer over zwangerschap en prikken tegen corona op www.thuisarts.nl
https://www.thuisarts.nl/nieuws/zwangerschap-en-prik-tegen-corona

Vaccinatie in onze huisartsenpraktijk gestart op zaterdag 17 april

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19.
Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.
De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:
-mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960). Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken.

Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen:
-patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en
-patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).
 
Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen.
Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
Kijk op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

De Overheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Op het Steunpunt Coronazorgen vind je hulp en informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis.
Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere organisaties.
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/

GGD en vaccineren

https://ggd.groningen.nl/gezondheid/coronavirus/corona-vaccinaties-ggd-groningen/

GGD en testen

https://ggd.groningen.nl/corona-testbeleid-ggd-groningen/

Houd uw BSN-nummer bij de hand.
Afspraak maken?
Tel 0800-1202
Online https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

GGD hulp en ondersteuning

Heb je door de coronacrisis last van angst, eenzaamheid of sombere
gevoelens? Of maak je je grote zorgen over het coronavirus en/of de
coronacrisis?
Het Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van GGD Groningen is er voor jou!

https://www.studentarts.nl/wp-content/uploads/2021/02/FL_Hulp-nodig-in-coronatijd-x_02_02_2021-004-1.pdf

GGD Coronadashbord

Gemeente het Hogeland: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM1966/positief-geteste-mensen
Provincie Groningen: https://ggd.groningen.nl/gezondheid/update-verspreiding-coronavirus-in-groningen/
Landelijk: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

Bloedprikken? Afspraak maken!

Certe werkt alleen op afspraak, via www.certe.nl  of telefonisch 088-2371000
Afspraak annuleren kan tot 24 uur van tevoren.
Alleen op afspraak om wachtrijen en volle wachtruimtes te voorkomen, voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers.