Nieuws

 

rookvrije generatie

Terrein Gezondheidscentrum Winsum rookvrij !

Ideeën of suggesties ter verbetering van de service?

Aan de wand bij de patiëntenbibliotheek hangt een rode brievenbus waar patiënten o.a. verbeteringen en suggesties voor het centrum kwijt kunnen.
Het formulier voor suggesties en/of ideeën staat op de tafel bij de patiëntenbibliotheek.

Mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Bij het betreden van het Gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht.

Oline enquete over uw eigen huisarts, volledig anoniem.
Doet u mee?

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u.
Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

De enquêtes zijn opgesplitst naar huisarts. Vul de enquete in van uw eigen huisarts!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst van uw huisarts.

Huisarts S. J. Dijkema:

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=0a41c72e-2f1b-4998-8fa6-44a36505f3e9

Huisarts W. Fennema:

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=b487c38a-55de-47d2-9ed0-cbce6d9a4ac1

Huisarts W. Mansholt:

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=0cb10191-002f-4c32-a569-c18408a909ca

Huisarts M. Medendorp:

https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=2d081e29-cc86-4585-88d2-0f2df1b99f3e

De vragenlijsten kunnen het beste worden ingevuld via Google Chrome of Microsoft Edge.
Patiëntenvragenlijsten over huisartsen en patiëntenvragenlijsten over de praktijk

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête?
Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem.

Geesteliijke Verzorging Thuis:  voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensvisie je ook hebt, ook als je die niet hebt.

Waar gaat het over?
Zin in het leven is net zo belangrijk als ademen of eten.
Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen.

Zin in je leven is ‘gewoon’ en tegelijk heel ‘bijzonder’.
Dat merk je als je ‘de zin’ kwijtraakt.
Bijvoorbeeld door ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, gevoel van onveiligheid, relatieproblemen, (religieuze) levensvragen of als je niet meer beter wordt.
Je verhaal lijkt niet meer te kloppen.
Je vindt de aansluiting niet meer.
Het lijkt wel of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.

Geestelijk verzorgers kunnen je begeleiden wanneer je leven vastloopt.
Dat doen ze door aandachtig te luisteren naar je verhaal, door vragen te stellen en te praten over jouw kijk op het leven.
Dat schept ruimte om de balans op te maken, nieuwe zin en betekenis te vinden.
Gaandeweg ontwikkel je dat.Je komt weer in contact met jezelf, je komt weer op verhaal.

Voor wie?
Als je thuis woont – niet in een instelling – kun je begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger.
Het is bedoeld voor:
a) mensen van 50 jaar en ouder
b) mensen die ongeneeslijk ziek zijn (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie.

Meer informatie op www.gvthuis.nl

Home-Start Het Hogeland

Home-Start is thuis in gezinnen
Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan.
Problemen met een van de kinderen?
Weinig contact met vrienden of familie?
Een steuntje in de rug nodig?

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.
Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator(en).
Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.


Coördinator Home-Start Het Hogeland

Jenny van der Werf
06- 57789152
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Home-Start 0 t/m 6 jaar
Home-Start vanaf 7 jaar
06 55789152

Uitvoerende organisatie
Humanitas
Gemeente
Het Hogeland

Meer informatie op: www.home-start.nl

 Regulier nieuws van het Gezondheidscentrum Winsum

Uit de logopediepraktijk:
Helaas is er een wachttijd voor nieuwe cliënten van 4-8 weken op dit moment.
Hopelijk is dit tijdelijk.
Wanneer er een aanmelding is, wordt overlegd of iemand snel geholpen moet/wil worden. Dan wordt verwezen naar een collega in de buurt.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Ook in 2021 gaat het AMW verder met spreekuren binnen het Gezondheidscentrum Winsum.
Het spreekuur is op woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur in de ruimte van het secretariaat.
Voorlopig is het spreekuur alleen op afspraak toegankelijk.


Dietetiek:
Patiënten die COVID-19 hebben of herstellende zijn ervan, hebben recht op extra uren dieetadvisering.
Dit is door alle verzekeraars opgenomen in het basispakket. Men heeft dan recht op 7 uur dieetadvisering (ipv de standaard 3 uur) in de eerste 6 maanden na vaststellen van de COVID-19 besmetting.
Bij een wat heftige verloop van de ziekte en/ of co-morbiditeit is er vaak sprake van ondervoeding. Ook reuk- en smaakverlies en benauwdheid kunnen tot verminderde voedselopname leiden en daarbij tot ondervoeding.
Na een IC opname is er altijd sprake van spierzwakte nadien en vermoeidheid.
Een goede voedingstoestand is essentieel voor het herstelproces!
Marjolein en Linda hebben verschillende Webinars vanuit onze beroepsvereniging hierover gevolgd.

Bestuur:
Een nieuwe klachtenfunctionaris.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het GCW, mevr. Hilly Mast is gestopt met haar werk als klachtenfunctionaris.
Mevr. Mast heeft deze functie een aantal jaren met veel plezier en naar volle tevredenheid vervuld en vindt het nu tijd voor andere zaken.
Reden voor het bestuur om op zoek te gaan naar een nieuwe klachtenfunctionaris.
Die hebben wij gevonden in de persoon van Coby van Herksen.
De benoeming is ingegaan per 15 oktober en de overdracht van Hilly naar Coby heeft inmiddels plaatsgevonden.

Coby

De onafhankelijke klachtenfuctionars van het Gezondheidscentrum Winsum per 15 oktober: mevr. Coby van Herksen

Praktijk Koekkoek:
Marlene van Praktijk Koekkoek wil graag laten weten, dat er helaas tot nader orde weer een aanmeld stop is per 19 oktober.
De geschatte wachtlijst was weer dusdanig lang dat het de treeknormen overschreed.
Vanaf janauri 2021 gaat zij ook de dinsdagen weer werken in het Gezondheidscentrum.

Uit de logopediepraktijk
Behandelervaringen MFL (Manuele Facilitatie van de Larynx)
In een van de vorige nieuwsbrieven vertelde ik over de terugkomdag van mijn cursus MFL. Dit is een uiterst praktische methode, die ik ondanks Corona-invloeden nog heel veel toepas in de praktijk bij mensen met stemklachten en globusklachten (het gevoel dat er ‘iets’ in de keel zit).
Er is bij deze klachten vaak een te hoge spierspanning, ook vaak in het hele lichaam. Tijdens de logopedie doen we sowieso veel oefeningen voor bewustwording en oefening van een juiste houding waarbij ontspanning van het hele lichaam ook wordt geoefend. Verder doen we vaak ademoefeningen en reguliere stemoefeningen.
Bij de groep met een te hoge spierspanning in het mond- en keelgebied kan het altijd een aanvulling zijn om ook MFL te doen. De cliënt ligt op de behandelbank en ik stretch de spieren van nek, mondbodem, hals en strottenhoofdspieren. Het gaat bij de strottenhoofdspieren om zeer kleine spiertjes; het rekken hiervan kan wel enorm veel effect hebben op het gevoel in de keel. De reactie die ik vaak hoor: ‘o, het voelt ruimer!’  Ook zeggen mensen, dat het slikken wat gemakkelijker voelt.
Bij één van deze cliënten daalt de stemtoonhoogte opvallend door de behandeling; een teken van ontspanning. Het vervolg op deze behandeling is dan om dit spiergevoel te herkennen en weer te leren oproepen. De andere stemoefeningen zijn hierbij dan weer ondersteunend.
Zelf vind ik deze behandeling heel prettig om te doen; het gaat om voelen en ervaren van spanning in spieren. Mijn handen geven de informatie.
Gaandeweg leer ik de spieren van de verschillende cliënten kennen en ook merk ik of deze meer gaan ontspannen. Luisteren naar de waarnemingen van de cliënt en het effect op de stem (toonhoogte, helderheid) is dan aanvullend bij het gevoel dat ik kreeg.

Online congres Eetproblemen bij kinderen
In september-oktober werd online een 8 uur durend congres gevolgd met interessante lezingen vanuit verschillend perspectief over eetproblemen bij kinderen. Zo werden de lichamelijke oorzaken belicht, maar ook de invloed van prikkelverwerking bij kinderen met autisme. Het was w.b. de informatie een aanvulling op de bestaande kennis over dit onderwerp.
Soms waren er heel praktische tips en inzichten.
In ieder geval heeft het me weer extra doen stilstaan bij het kwetsbare systeem dat kan ontstaan wanneer eten geen plezierig moment is. Aandacht voor het verhaal van de ouders is van groot belang.
Het leuke van dit congres was, dat het gelijktijdig ook werd gevolgd door onze diëtisten, Linda en Marjolein.
Daardoor kunnen we informatie uit dit congres delen en eventueel bij (gezamenlijke) cliënten toepassen.

Themanieuwsbrief nr 5 staat online

Het thema is deze keer Preventie!
De disciplines van het GCW hebben weer mooie en leerzame bijdragen geleverd.
U kunt de Themanieuwsbrief lezen onder het menu  Themanieuwsbrief.


Expositie Cosis/NOVO

Van 14 december tot en met 14 april 2021 exposeren kunstenaars van COSIS in het Gezondheidscentrum Winsum.
COSIS Kunst  in Groningen biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid, onder deskundige begeleiding, hun beeldend vermogen verder te ontwikkelen en te verdiepen. NOVO startte in 1996 zijn eerste atelier in de stad Groningen. De opzet van het atelier is dat mensen met een verstandelijke beperking zich meer bewust worden van hun beeldende creativiteit, zodat zij beter in staat zijn zich te uiten in de verschillende tweedimensionale technieken zoals tekenen, schilderen en grafiek . Veel deelnemers hebben zich de afgelopen jaren dusdanig ontwikkeld dat zij zich onderscheiden door een eigen, herkenbare beeldtaal. Veelal zeer direct en verrassend origineel. Niet gehinderd door regels en wetmatigheden wordt op een onbevangen manier uiting gegeven aan wat in hen leeft.
Inmiddels heet het atelier COSIS Kunst en wordt er gewerkt op de locatie Akeleiweg 204. Een verhuizing naar het Hoendiep, in het pand van Kruit en Kramer, staat voor 2021 op de planning. Aan het Hoendiep is inmiddels de winkel #met zorg gemaakt geopend, waar naast kunst ook andere producten van diverse COSIS locaties te koop zijn.
Al het werk is te koop en te huur, een derde van de opbrengst gaat rechtstreeks naar de kunstenaar.
Meer informatie vind u op www.cosis-kunst.nl

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.