Nieuws

Mondkapjesverzoek.........

Nog steeds zijn er veel Corona besmettingen, daarom vragen wij u vriendelijk om bij het betreden van het Gezondheidscentrum een mondkapjes te dragen.

Verder blijven ook de basismaatregelen vanuit de Overheid gelden:
- Was uw handen
- Houd anderhalve meter afstand
- Hoest en nies in de armholte
- Laat u testen bij klachten die bij Corona passen.

stoptober

Stoptober 2021 van start

www.stoptober.nl

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober.
Meedoen aan Stoptober is een van de beste beslissingen die je kunt nemen.

Inschrijven vanaf 2 september
Op 1 oktober begint Stoptober: 28 dagen niet roken in oktober.
U kunt hieraan meedoen: vanaf 2 september kunt u zich inschrijven op Stoptober.nl.
In oktober krijgt u dan hulp via de app Stoptober van andere mensen die meedoen en stop-coaches. Dat helpt om het stoppen vol te houden.

Nieuws

Huisartsenpraktijk:
Herhaalmedicatie bestellen na inlog gezondheidsportaal (OPEN) tijdelijk niet mogelijk.
Vanwege een probleem bij het aanvragen van herhaalmedicatie na inlog gezondheidsportaal (OPEN) is deze functie tijdelijk uitgezet.


Bij RIVM niet bekend als ‘gevaccineerd’ – of ‘app QR code gevaccineerd’ maken lukt niet.
Bij bovengenoemde problemen verwijst de RIVM patiënten naar de huisarts.
Inmiddels kunnen wij hierin daadwerkelijk iets betekenen, zoals het aanmaken van een verklaring waarmee op termijn (na 5 werkdagen) een QR code kan worden verkregen.

Van het bestuur

Wisseling bestuursleden
Afgelopen bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van penningmeester Abel Brondijk en secretaris Marlene Koekkoek.  
Beiden hebben een volledige termijn als bestuurslid erop zitten en waren niet herbenoembaar.
Gelukkig hebben we ook nieuwe bestuursleden kunnen begroeten.
Naast Hans Aalders die de rol van penningmeester op zich neemt hebben we Linda Pelster en Marjolein Vos (als secretaris) benoemd.
Gezamenlijk vullen zij 1 zetel in het bestuur als vertegenwoordiger van de "kleine" discipline.
We zijn blij dat het bestuur zo weer voltallig is en kijken uit naar een goede samenwerking.

Praktijk Koekkoek
Marlene Koekkoek: Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met de voorbereiding voor de 5 jaarlijkse visitatie van de beroepsvereniging de LVVP.
Ik geef jullie graag een kijkje in dit proces.
Het is een flinke klus van zelf evalueren, lijsten invullen en laten invullen door anderen, bijeenkomsten, een verbeterplan maken, een filmpje maken van de wachtruimte, toilet en praktijkruimte,  cliënten toestemming vragen en ongeveer 20 dossiers screenen en tip top in orde maken voor controle door de visiteurs. Men kijkt niet behandelinhoudelijk, maar wel of ik aan alle beroepsafspraken en wet- en regelgeving voldoe.
25 mei was de echte visitatie bijeenkomst  waarbij twee mensen in de ochtend sessie zouden horen of ze de gelukkige zouden zijn voor de speciale 1 op 1 sessie in de middag.  En u raadt het al….. ook ik mocht zo gelukkig zijn ?!  Men heeft toen nog random twee dossiers eruit gepikt en enkele verbeterpunten voor de komende 5 jaar doorgenomen.  Maar in het geheel voldoet mijn gehele praktijk, dossier voering en praktijk voering aan de eisen.  Dit wordt opgetekend in een verslag en doorgegeven aan een onafhankelijke commissie en die moet het nog officieel bevestigen. En inderdaad, gister ontving ik de mail dat mijn visitatiecertificaat wordt aangemaakt! Pfff, een last van mijn schouders!
Het is echt wel een klus, maar ook belangrijk om mijn praktijkvoering op orde te houden en te laten toetsen op de diverse wet en regelgeving. Hopelijk ben ik, net als vorige keer, het vele werk weer vergeten en ga ik er over 5 jaar weer vol goede moed aan beginnen.

Verder heb ik net een online workshop gevolgd van 17 t/m 20 juni van de Amerikaanse Maggie Kline: Trauma door de ogen van het kind.  (Gelukkig gaf zij ons midden in de nacht les en hoefde wij niet met z’n allen op gekke tijdstippen voor het beeld).
“Maggie Kline, familietherapeute, onderwijspsychologe en 'Somatic experiencer'  is gespecialiseerd in het werken met trauma van kinderen. Samen met Peter Levine schreef zij het boek 'Het weerbare kind' en recentelijk het boek ‘Brain-changing strategies to trauma proof our schools’.
Zij werkt op een speelse, liefdevolle en humoristische manier met trauma's in de vroege kinderjaren, met kinderen maar ook met het kind in de volwassene. Voor therapeuten, ouders en opvoeders.
Dit seminar is ontwikkeld voor de Somatic Experiencing traumatherapie en voor therapeuten en opvoeders die geïnteresseerd zijn om de somatische principes te gebruiken bij het werken met kinderen, of een verdieping in het werken met jeugdtrauma's bij volwassenen te vinden. Deelnemers zullen leren hoe trauma te voorkomen en te helen, door de principes van Somatic Experiencing te combineren met spel, creativiteit en sensomotorische activiteiten”.

Het was een mooie training! Weer wat meer verdieping gekregen en ik kan hier mooie en speelse dingen van gebruiken voor in de praktijk en tijdens de workshops die ik geef.

Diëtetiek

Marjolein Vos is in verwachting van haar tweede kindje en is 19 oktober uitgerekend.
Vanaf 23 augustus heeft ze vakantie en daarna aansluitend zwangerschapsverlof tot februari 2022.
Het zwangerschapsverlof wordt waargenomen door Cayan Hua.
Cayan is per juni werkzaam bij ons in de praktijk. Zij stelt zich hierbij voor:
Hoi allemaal! Ik ben Cayan Hua, 23 jaar.
Ik ben sinds juni werkzaam bij Diëtistenpraktijk Pelster & Vos en ga vanaf eind augustus het zwangerschapsverlof van Marjolein waarnemen.
Ik woon samen met mijn vriend (Ruben) en puppy (Boris) in Zuidhorn. Ik hou van reizen, fitnessen, koken en lekker eten. Ik vind het leuk om verre reizen te maken, maar stedentrips, zonvakanties of skivakanties vind ik ook geweldig.
Groetjes, Cayan

Cayan
Cayan Hua

Uit de logopediepraktijk
Onlangs werd de online contactavond met UACG (CSK-KNO) gevolgd.
Hierbij was er gelegenheid tot vragen over de gang van zaken wanneer een kind het multidisciplinair team van deze afdeling bezoekt.
Zo werd het beeld van het spreekuur en de onderzoeken die worden uitgevoerd op gebied van KNO, audiologie, ontwikkeling en spraak-taal weer opgefrist.
Door elkaar, weliswaar online, te ontmoeten, werden de contacten weer verstevigd en de lijnen verkort.

enige tijd geleden werden online enkele nascholingsactiviteiten gedaan:
Werkveldbijeenkomst georganiseerd door de Hanzehogeschool afdeling Logopedie over Metaforen in de therapie. Hoe je via een metafoor meer inzicht kunt geven in bijvoorbeeld het leerproces in de behandeling. (een trap neem je tree voor tree en niet ineens)
Het verhaal van een moeder, Heleen Gorter, over haar gevecht voor haar zoon met TOS (taalontwikkelingsstoornis) waarover zij ook een boek schreef.
Cursus over Spraakontwikkelingsdypraxie (SOD) gericht op het nog beter herkennen en kunnen diagnosticeren van deze vrij specifieke stoornis bij kinderen.

De definitie van SOD
Spraakontwikkelingsdyspraxie is bij kinderen die het taalsysteem nog verwerven een geheel of gedeeltelijk onvermogen tot plannen en motorisch afregelen van willekeurige en complexe bewegingen van de spieren van de spraakorganen, waardoor de spraak verstoord wordt, terwijl er geen tekenen parese, ataxie, spasticiteit, taalbegripsstoornissen, gehoorverlies en andere uitvalsverschijnselen aan de grondslag liggen. Spraakbewegingen kunnen niet of moeilijk ingezet en gecoördineerd worden (Waelkens et al).
    
Kenmerken in de spraak
* inconsistent foutenpatroon bij klinkers en/of medeklinkers
* vertraagde/verlengde en gestoorde coarticulatie (klankovergangen)
* ongewone of gestoorde prosodie (tempo, intonatie e.d.)

Intussen wordt er ook heel hard gewerkt om de wachtlijst in te korten, maar op dit moment is die nog zo’n 6 weken. Dat betekent, dat bij aanmelding op dit moment de behandeling niet meer voor de zomervakantie zal starten. Bij een nieuwe aanmelding wordt daarom altijd geadviseerd om bij een collega in de buurt te informeren of het eerder lukt.
Ingrid van der Meulen

Fysiotherapie GCW: Even voorstellen.
Hallo, ik ben Pieter Hemminga,
Sinds kort ben ik werkzaam als fysiotherapeut binnen het Gezondheidscentrum Winsum.
Mijn specialisaties zijn manuele therapie en arbeidsfysiotherapie.
Vanwege mijn holistische kijk op mensen ben ik mij in de loop der jaren meer gaan ontwikkelen op het gebied van preventie, re-integratie en gedrag.
Vandaar dat ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd heb die meer naar het totaalbeeld van mensen kijkt, waaronder b.v. leefstijlcoach, motiverende gespreksvoering en mindfulness en fysiotherapie.
Dit omdat ik ervan overtuigd ben, dat zorgverlening hoort te gaan over een gezonde leefstijl, houding-bewegingsadvies, preventie en gedrag, zowel privé als op het werk, om zo de zelfredzaamheid van mensen te behouden c.q. te vergroten.
Graag werk ik met korte lijnen en sta zelf altijd open voor overleg.
Ik verheug me op een prettige samenwerking binnen het Gezondheidscentrum Winsum.

Klachten?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Gezondheidscentrum Winsum
De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het GCW is mevrouw Coby van Herksen.
Heeft u een klacht en/of een opmerking?
Meer informatie staat op de pagina van de klachtenfunctionaris: https://www.gezondheidscentrumwinsum.nl/klachtenfunctionaris

Coby

De onafhankelijke klachtenfuctionars van het Gezondheidscentrum Winsum mevr. Coby van Herksen

Themanieuwsbrief 6 staat online: De Overgang

Onder menu Actueel....themanieuwsbrief

De Overgang nog steeds een taboe?!
Er is nog steeds (te) weinig aandacht voor vrouwen in de overgang en overgangsklachten.
Veel vrouwen blijven er alleen mee worstelen en lopen daardoor onnodig lang door met klachten die hun functioneren belemmeren.
DeIk ben de afgelopen maanden bezig geweest met de voorbereiding voor de 5 jaarlijkse visitatie van de beroepsvereniging de LVVP. Ik geef jullie graag een kijkje in dit proces.
Het is een flinke klus van zelf evalueren, lijsten invullen en laten invullen door anderen, bijeenkomsten, een verbeterplan maken, een filmpje maken van de wachtruimte, toilet en praktijkruimte,  cliënten toestemming vragen en ongeveer 20 dossiers screenen en tip top in orde maken voor controle door de visiteurs. Men kijkt niet behandelinhoudelijk, maar wel of ik aan alle beroepsafspraken en wet- en regelgeving voldoe.
25 mei was de echte visitatie bijeenkomst  waarbij twee mensen in de ochtend sessie zouden horen of ze de gelukkige zouden zijn voor de speciale 1 op 1 sessie in de middag.  En u raadt het al….. ook ik mocht zo gelukkig zijn ?!  Men heeft toen nog random twee dossiers eruit gepikt en enkele verbeterpunten voor de komende 5 jaar doorgenomen.  Maar in het geheel voldoet mijn gehele praktijk, dossier voering en praktijk voering aan de eisen.  Dit wordt opgetekend in een verslag en doorgegeven aan een onafhankelijke commissie en die moet het nog officieel bevestigen. En inderdaad, gister ontving ik de mail dat mijn visitatiecertificaat wordt aangemaakt! Pfff, een last van mijn schouders!
Het is echt wel een klus, maar ook belangrijk om mijn praktijkvoering op orde te houden en te laten toetsen op de diverse wet en regelgeving. Hopelijk ben ik, net als vorige keer, het vele werk weer vergeten en ga ik er over 5 jaar weer vol goede moed aan beginnen. klachten worden vaak niet herkend als (begin van) de overgang.

De overgang begint zo rond het 45e levensjaar en kan wel meer dan 10 jaar duren. Vrouwen van 45+ zijn (bijna allemaal) in de overgang.  Vier op de vijf  vrouwen hebben last van de (snelle) daling van de oestrogeenproductie.
Enkele typische klachten zijn: heftige menstruaties, opvliegers, slecht slapen, pijn in de spieren en gewrichten en stemmingswisselingen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.
Vrouwen lopen na de overgang meer risico op onder meer hart- en vaatziekten en ernstige botontkalking.

Meer kennis over deze levensfase biedt inzicht in welke stappen kunnen worden ondernomen en welke hulp beschikbaar is.
Voorlichting kan gegeven worden door de huisarts maar ook door een verpleegkundig overgangsconsulent of een gynaecoloog.
Bij begeleiding of coaching op andere vlakken, zoals leefstijl, kan de diëtist of fysiotherapeut een rol spelen.
Door juiste voorlichting, begeleiding en behandeling kunnen onnodige risico’s voorkomen worden.

Het Gezondheidscentrum Winsum vindt het heel belangrijk om aandacht te besteden aan de Overgang en overgangsklachten.
We zijn gestart met het maken van een themanieuwsbrief met als onderwerp de Overgang.
Alle disciplines hebben een bijdrage geleverd en daardoor is de themanieuwsbrief zeer informatief vanuit verschillende invalshoeken. 

De nieuwste Themanieuwsbrief al gelezen?
Wat vindt u van onze Themanieuwsbrief?
Mist u iets, heeft u vragen en/of opmerkingen?
U mag reacties zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Expositie Dick Guillot

Dick Guillot (Groningen, 1935) exposeerde vorig jaar al een keer heel kort in het Gezondheidscentrum.
De expositie die maar twee weken duurde was ter ere van zijn 85e verjaardag.
Dit jaar krijgt hij langer de tijd namelijk vanaf 19 juli tot 19 november.

Dick, opgegroeid in Rotterdam, is beeldend kunstenaar, schrijver en dichter.
Hij stond als bevoegd docent jaren voor de klas in Enschede en Hengelo.
Exposities waren er vele, zowel in binnen-  als buitenland. Hij woont en werkt sinds 1999 in Den Andel.
Deze bezige bij werkte mee aan radio- en tv-programma’s, publiceerde in verschillende bladen, waaronder als schrijver en redacteur in twee regiokranten.
Hij publiceerde ook verschillende dicht- en verhalenbundels, waaruit hij nog regelmatig voordraagt op geheel eigen wijze.
Dick exposeert in het GCW naast gedichten met foto’s ook tekeningen, zeefdrukken en kartoncollages.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gebouw.

foto Dick Guillot 002

Dick Guillot

Ideeën of suggesties ter verbetering van de service?

Aan de wand bij de patiëntenbibliotheek hangt een rode brievenbus waar patiënten o.a. verbeteringen en suggesties voor het centrum kwijt kunnen.
Het formulier voor suggesties en/of ideeën staat op de tafel bij de patiëntenbibliotheek.

Mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.