Over het Gezondheidscentrum Winsum

vooraanzicht

Het bestuur van de stichting Gezondheidscentrum Winsum bestaat momenteel uit 10 leden. Hiermee is een groot deel van de disciplines vertegewoordigd binnen het bestuur.
De stichting is opgericht d.d. 11 mei 1982 met als doel te streven naar geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg, waarin zowel de somatische, psychische als sociale aspekten van gezondheid aan de orde komen.

De volgende basisdisciplines zijn aanwezig: huisartsen, Apotheek Winsum, TSN Thuiszorg (verpleegkundige zorg), het Algemeen Maatschappelijk Werk en fysiotherapie GCW.
Verder zijn aanwezig: een logopediste, Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar (GGD) een diëtiste, een haptonoom, een mensendiecktherapeut, een podoposturale therapeut en psycholoog in de basis GZ; praktijk Koekkoek.

Tevens is in het Gezondheidscentrum Winsum het Centrum voor Jeugd en Gezin gehuisvest.
Binnen het Gezondheidscentrum Winsum hebben alle disicplines met elkaar een samenwerkingsovereenkomst, waarin een visie en missie gedeeld wordt.
Tevens is er een  samenwerkingsovereenkomst met van der Vegt Fysiotherapie aan de Wierdaweg te Winsum.
Door de gezamenlijke huisvesting zijn de diverse zorgverleners goed bereikbaar voor elkaar.

Stichting Gezondheidscentrum Winsum wil een geïntegreerd, breed en multidisciplinair aanbod van zorg realiseren voor iedereen. Dit uitgangspunt betekent dat er aandacht is voor:

 • Lichamelijke, psychische en sociale aspecten van gezondheid
 • Samenwerking via formeel en informeel multidisciplinair overleg
 • Vernieuwingen in de eerstelijnszorg (netwerken en projecten)

Missie

Gezondheidscentrum Winsum is dé eerstelijnszorgvoorziening in Winsum en biedt kwalitatief hoogwaardige, multidisciplinaire en geïntegreerde eerstelijnszorg aan alle inwoners van Winsum en omstreken.

Visie

 • Het belang van de patiënt staat bij ons voorop, de vraag van de patiënt staat hierbij centraal
 • We bieden kwalitatief hoogwaardige zorg, volgens geldende standaarden en richtlijnen ('evidence based')
 • Wij bieden zowel vraaggerichte zorg als pro-actieve preventieve zorg
 • We stemmen ons zorgaanbod af op de lokale zorgvraag
 • Een goede onderlinge samenwerking en afstemming is voor ons belangrijk, we werken met korte communicatielijnen, zowel intern als extern (met andere lokale zorgverleners, zorginstellingen en de gemeente)
 • We zijn op de hoogte van en hebben vertrouwen in elkaars expertise
 • We benutten de mogelijkheden van substitutie (overheveling van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg)
 • We stellen ons transparant en toetsbaar op
 • We hebben goede contacten met andere lokale zorgverleners, zorginstellingen en de gemeente
 • We zijn goed bereikbaar en de patiënt weet waar hij terecht kan met zijn of haar vraag
 • We staan open voor innovaties in het zorgaanbod en de zorgservice, om zo de patiënt nog beter te kunnen bedienen
 • Vanuit maatschappelijk oogpunt de samenwerking/contacten breder maken dan alleen het GC Winsum.

Patiëntenzetel binnen het bestuur van het Gezondheidscentrum

Doelstelling van het GCW is om dichtbij huis laagdrempelige zorg te leveren, waarbij de verschillende disciplines de zorg en dienstverlening goed op elkaar afstemmen, waardoor de kwaliteit voor de cliënt/patiënt toeneemt.

Om aan deze doelstelling gestalte te kunnen geven, heeft het bestuur van het GCW gemeend een onafhankelijke patiëntenvertegenwoordiger te benoemen (Dhr. Romke Visser uit Winsum)). Het idee daarbij is dat patiënten beter gehoord en betrokken kunnen worden bij het beleid en de plannen van het Gezondheidscentrum. Door alle maatregelen die de overheid neemt om te komen tot een op de lange termijn betaalbare gezondheidszorg, wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en regie van burgers.
Het bestuur van het Gezondheidscentrum vindt het dan ook belangrijk om de stem van de cliënt/patiënt goed door te laten klinken in de afwegingen die zij maakt.

Mocht u ideeën hebben die van belang kunnen zijn voor het Gezondheidscentrum of wanneer u suggesties heeft voor verbeteringen betreffende dienstverlening van het Gezondheidscentrum als geheel, dan kunt u die kenbaar maken via het mailadres van de patiëntenvertegenwoordiging:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. dhr. R. Visser.

Bent u vaardiger met de pen, dan kunt u uw opmerkingen ook schriftelijk aanleveren via de brievenbus van het bestuur van het Gezondheidscentrum Winsum, Meeden 3b, 9951 HZ Winsum, t.a.v. dhr. R. Visser.

Het Gezondheidscentrum heeft ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie kopje klachtenfunctionaris). In het geval u een klacht heeft en deze niet heeft kunnen oplossen met de betreffende medewerker/hulpverlener, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Voor vragen over de dagelijks gang van zaken in het centrum kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Grietje lanting
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 08.00-12.30 uur en vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Telefoon: 0595 - 443516
Of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

                                                                                                                                                             Afbeeldingsresultaat voor rookvrije generatie logo